Zebrania

KONSULUTACJE I ZEBRANIA Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2022/2023

KONSULTACJE

10 października 2022 r. poniedziałek     17.00
14 listopada 2022 r.        poniedziałek     17.00
8 grudnia 2022 r.             czwartek             17.00
27 lutego 2023 r.             poniedziałek     17.00
27 marca 2023 r.              poniedziałek     17.00

ZEBRANIA

12 września 2022 r.         poniedziałek     17.00
12 stycznia 2023 r.          czwartek             17.00
15 maja 2023 r.               poniedziałek      17.00