Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin

1

Koło języka polskiego

Małgorzata Duczmal

Poniedziałek

14:35 – 15:20

2

Koło języka angielskiego

Marta Zarychta - Dróżdż

Wtorek

13:50 – 14:35

3

Koło matematyczne

Agnieszka Tomaszewska - Łabędzka

Piątek

13:50 – 14:35

4

Koło muzyczne

Elżbieta Kopka

Wtorek

13:50 – 14:35

5

SKS – zajęcia sportowo - rekreacyjne

 

 

Magdalena Gorczyńska

Piątek

15:45 – 16:30

SKS - koło taneczne

Poniedziałek

14:45 – 15:30

Gimnastyka korekcyjna klasy 1 – 3

Czwartek

12:55 – 13:49

6

SKS – piłka siatkowa
kl. 4 – 8

Mariola Nikodem

Poniedziałek
15:45 – 16:30

7

SKS – zajęcia biegowe

kl. 4 – 6

Marek Woźniak

Poniedziałek

14:45 – 16:20

 

SKS – zajęcia biegowe

kl. 7, 8 + GIM

Poniedziałek

16:20 – 17:10

8

SKS – zajęcia sportowo – rekreacyjne - SP

Szczepan Stafiej

Czwartek

14:45 -16:15

9

SKS - zajęcia sportowo – rekreacyjne - GIM

Czwartek

16:15 – 17:00


ZAJĘCIA DODATKOWE, KONSULTACJE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Rodzaj zajęć

 

Termin/godz

1

Blicharska Bożena

Konsultacje

Czwartek
7:15 - 8:00

2

Bogacz Małgorzata

Konsultacje
informatyka

Poniedziałek
14:35 - 15:30

3

Borowska Monika

Konsultacje
fizyka

Wtorek

15:00 - 15:45

4

Cicirko Paweł

Konsultacje

Czwartek
12:55 - 13:40

5

Ciosk Mariola

Konsultacje
biologia

Czwartek
13:50 - 14:30

6

Dobrzańska Sylwia

Konsultacje

język angielski

Czwartek

7:00 – 7:45

7

Duczmal Małgorzata

Konsultacje

język polski

Piątek

7:00 - 7:45

8

Gajda Magdalena

Zajęcia z psychologiem

Wtorek

14:45 – 15:30

9

Gorczyńska Magdalena

Konsultacje
(poprawa ocen itp.)

Poniedziałek

16:30 – 17:15

10

Grajcar Renata

Konsultacje  geografia, przyroda

Środa

13:50 - 14:35

11

Grela Beata

Konsultacje

język angielski

Piątek

15:30 – 16:15

12

Kopka Elżbieta

Konsultacje

muzyka, informatyka

Poniedziałek

14:00 - 14:45

13

Kubicka–Litwinek Halina

Konsultacje

chemia

Piątek

14:35 – 15:20

14

Kubik–Kopysta Mariola

Konsultacje

matematyka

Czwartek

7:15 – 8:00

15

Łozowska Natalia

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy 2b

Czwartek
12:50 - 13:40

16

Makieła Jolanta

Konsultacje
matematyka

Środa
7:00 - 7:45

17

Marchewka Renata

Konsultacje

język niemiecki

Środa

7:00 – 7:45

18

Nikodem Mariola

Zajęcia na basenie

Poniedziałek

12:55 - 13:40

19

Rejdych Monika

Konsultacje

język polski

Czwartek

7:10 - 7:55

20

Rybicka Anna

Konsultacje

technika

Poniedziałek

13:50 – 14:35

21

Skalska Renata

Konsultacje

język polski

Czwartek
13:50 - 14:35

22

Słowik Joanna

Konsultacje

Historia, WOS

Wtorek

15:30 – 16:15

23

Stafiej Szczepan

Konsultacje
(poprawa ocen itp.)

Piątek

14:45 – 15:30

24

Strózik Małgorzata

Koło plastyczne

Środa

13:50 - 14:35

25

Szczublewski Piotr

Konsultacje dla uczniów i rodziców

Poniedziałek

7:00 – 8:00

26

Sztajnberg–Majka Marzena

Konsultacje - historia, WOS

Wtorek

7:15 - 8:00

27Tomaszewska – Łabędzka Agnieszka
Konsultacje dla uczniów i rodziców

Czwartek

11:50 - 12:35


28

Tondos Beata

Koło teatralne "Kornelki"

Konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce

Co drugi piątek
12:55 - 13:40

Co drugi piątek
12:55 - 13:40

29

Wąwoźny Anna

Konsultacje

język polski

Środa

14:45 – 15:30

30

Woźniak Marek

Zajęcia na basenie

Poniedziałek

12:55  -13:40

31

Wrzesińska Anna

Koło teatralne "Kornelki"

Konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce

Co drugi piątek
12:55 - 13:40

32

Zadros Elżbieta

Konsultacje

Piątek

11:50 – 12:35

33

Zagórna Halina

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas 1a, 1b

Poniedziałek
11:50 - 12:35

34

Zakrzewska Aneta

Konsultacje

język niemiecki

Wtorek
7:00 - 7:45

35

Zarychta–Dróżdź Marta

Konsultacje

język angielski

Środa

7:00 - 7:45


REALIZOWANE PROJEKTY