Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

SEKRETARIAT

Sekretariat szkoły prowadzą:
- mgr Sylwia Jaskólska - sekretarz szkoły
- Joanna Rowińska - sekretarka
Zadania realizowane przez sekretariat:
- udzielanie informacji na tematy dotyczące oferty szkoły, naboru, programów nauczania, kontaktu z nauczycielami, bieżącej działalności szkoły
- wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych
- wydawanie legitymacji szkolnych
- pośredniczenie w kontaktach dyrektor-pracownicy,
- wykonywanie innych czynności zaleconych przez dyrektora i wynikających z bieżących spraw.
- przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji,

Sekretariat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 - 15.30
Sprawy uczniowskie załatwiane są w godzinach
11.30 - 11.50
12.35 - 12.55
Wpłaty za żywienie można dokonywać do godziny 13.00

Skargi i wnioski dyrektor szkoły przyjmuje w każdy poniedziałek
od 14.00 do 15.00

REALIZOWANE PROJEKTY