Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE

1 września 2008 roku w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Będzinie – Gimnazjum nr 5 otworzony został pierwszy oddział integracyjny. Rodzic ma możliwość wyboru między klasą typową a integracyjną i często sam nie wie, którą wybrać? Aby rodzic i uczeń mogli świadomie podjąć decyzję – oto kilka informacji o nauce w klasie integracyjnej.     

W klasie integracyjnej nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. Pracuje bowiem w takiej klasie dwóch nauczycieli. Pierwszy - przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych w takich klasach widzą szansę na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Wątpliwości mają czasem rodzice pozostałych dzieci. Boją się niższego poziomu nauczania, faworyzowania dzieci niepełnosprawnych. Obawy rozwiewamy, wskazując zalety systemu: budowanie wzajemnej tolerancji, empatii i asertywności, pomaganie sobie w przełamywaniu słabości i ograniczeń, naukę rozwiązywania konfliktów.
W klasie integracyjnej dzieci nauczą się tolerancji i szacunku dla innych niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności, a rywalizacja w takiej klasie ustępuje współpracy.

Klasa integracyjna to:

• Oddział liczący od 15 do 20 dzieci, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych
• Dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający.
• Identyczne jak w klasie typowej programy, świadectwa, system oceniania itd.
• Grupa rówieśnicza bardzo zróżnicowana pod względem możliwości psychofizycznych.
• Spotkamy uczniów z niewyraźną wymową, słabo słyszących, słabo widzących, uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z cukrzycą, epilepsją, autyzmem i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

• Wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

Nauka w klasie integracyjnej wygląda następująco - dzieci niepełnosprawne są pod opieką pedagoga wspomagającego, ale nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela prowadzącego. Natomiast pozostałe dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc drugiej pani. Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą inne możliwości psychofizyczne. Dzieci są więc traktowane indywidualnie co jest dość elementarną zasadą w teorii dydaktyki i wychowania, ale w klasie integracyjnej koniecznością i oczywistością. Praca w klasie integracyjnej wymaga ścisłej współpracy pedagoga wspierającego z nauczycielem przedmiotu. Zazwyczaj razem uczestniczą w zebraniach z rodzicami, razem wystawiają oceny. Razem też układają program wychowawczy i profilaktyczny dla swoich uczniów. Każdy nauczyciel oceniając postępy swoich uczniów, ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. I dlatego oceny - tak jak uczniowie nie są nigdy porównywane. Muszą się tego nauczyć i uczniowie i ich rodzice.


REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo trzymaj formę

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka