Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

HISTORIA SZKOŁY

Powołanie Komitetu Budowy Szkoły

Dnia 23 stycznia 1937 roku na wniosek Starosty tutejszego powiatu - pana Józefa Boxy, Rada Gminy Grodziec podjęła decyzję o budowie nowego gmachu szkolnego. Dzięki poparciu dyrektora Zarębskiego, Towarzystwo Zakładów „Solvay” udzieliło na budowę nowej szkoły procentowej pożyczki - 25 tysięcy złotych. Resztę wydatków pokryto z funduszy gminy Grodziec. Po ustaleniu miejsca i jego wykupienia, już w czerwcu 1937 r. rozpoczęło wznoszenie murów. Prace postępowały w szybkim tempie

Budynek szkolny w 1937 r

9 października 1938 roku dwupiętrowy budynek szkolny był już gotowy. Mieścił on 12 sal lekcyjnych i 4 pokoje kancelaryjne. I właśnie w tym dniu odbyła się uroczystość jego poświęcenia. Aktu poświęcenia dokonał miejscowy prefekt- ks. Mieczysław Walkowski.W dniu tym Grodziec otrzymał Publiczną Szkołę Powszechną nr 3 III-go stopnia imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Początki pracy w nowej szkole

Praca w szkole rozpoczęła się w trudnych warunkach, bo przy braku pomocy naukowych niezbędnych w nauczaniu. Rodzice zaoferowali swoją pomoc materialną w celu zaopatrzenia szkoły w niezbędne pomoce naukowe. stopniowo wyposażono szkołę w niezbędne pomoce naukowe i książki do biblioteki. Dużą część ofiarowali rodzice. Zorganizowano bibliotekę liczącą 420 książek z lekturą obowiązkową. Biblioteka dla nauczycieli, licząca około 28 książek również systematycznie się wzbogacała. W pierwszym roku pracy na terenie szkoły działały następujące organizacje : Drużyny harcerskie: męska i żeńska, Gromada Zuchów, szkolne Koło Czerwonego Krzyża, L.O.P.P ,Spółdzielnia Uczniowska, SKO i Krucjata męska
i żeńska .

Rok szkolny 1939/1940

Rok szkolny 1939/1940 nie rozpoczął się normalnie z powodu wybuchu II wojny światowej. Już w połowie września i częściowo w październiku budynek szkolny był zajęty przez wojsko niemieckie. Potem został opróżniony, jednak przerwa w nauczaniu trwała do dnia 17 czerwca 1940 roku. W tym dniu na mocy rozporządzenia władz niemieckich rozpoczęła się nauka. Wyeliminowano z programu nauczania historię, geografię i naukę o Polsce współczesnej. Z podręczników szkolnych wyeliminowano czytanki polskie. Nie uruchomiono też biblioteki uczniowskiej. Poza tym rozpoczęto naukę wszystkich innych przedmiotów, z obowiązkiem lojalnego ustosunkowania się do zarządzeń władz niemieckich. 

Ważniejsze osiągnięcia szkoły, jej absolwenci - nauczyciele naszej szkoły

Szkoła podstawowa nr 3 od początku swego istnienia należała do szkół wyróżniających się w pracy. Dobre kierownictwo, zdyscyplinowanie i zaangażowanie większości nauczycieli sprawiło, że wyniki pracy dydaktycznej były wysokie, a przeprowadzone wizytacje potwierdzały jej dobrą pracę. Szkoła budziła więc zaufanie rodziców, szacunek środowiska. Na dobre imię szkoły nr 3 pracował przez dwa lata zespół instrumentalny pod kierunkiem mgr Barbary Prokop, który nosił nazwę „Słoneczne Gromady”. 

Rozbudowa szkoły

W wyniku wieloletnich starań władz oświatowych, władze miasta podjęły decyzje rozbudowy szkoły. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 1987 roku. W 1992 roku wykonawcą budowy zostało Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Węglowego w Katowicach. 1 września nastąpiło uroczyste otwarcie nowej, pięknej i obszernej szkoły. Jej powierzchnia wynosi 6090 m. Mamy 16 sal lekcyjnych. 1 września 1999 roku powstało na bazie Szkoły Podstawowej nr 3 Gimnazjum nr 5. W tym roku uczyło się 119 uczniów będących głównie absolwentami Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie. Do 2017 roku szkoła funkcjonowała jako Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie. 1 września 2017 roku
|w wyniku kolejnej reformy edukcji powrócono do ośmioklasowej szkoły podstawowej i wygaszania gimnazjów. Zaczęłą funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie z oddziałami wygaszanego Gimnazjum nr 5. Od 1 września 2019 (po wygaśnięciu gimnazjów) będziemy Szkołą Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie.


REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo trzymaj formę

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka