Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Z zajęć świetlicowych można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
2. W czasie przerw obiadowych świetlica jest zamknięta, ponieważ wychowawcy świetlicy pełnią w tym czasie dyżur w jadalni.
3. W świetlicy mogą przebywać w czasie lekcji tylko uczniowie nie uczestniczący w zajęciach religii.
4. Do świetlicy należy przychodzić w obuwiu zmiennym.
5. Po wejściu do świetlicy należy ułożyć swój tornister w wyznaczonym miejscu pod ścianą, a bluzy powiesić na oparciu krzesła lub wieszaku.
6. Przebywając w świetlicy należy przestrzegać regulaminu.
7. Uczestnicy zajęć są zobowiązani informować nauczyciela o swoich wyjściach
ze świetlicy.

8. W świetlicy należy mówić do innych cicho.
9. W godzinach od 12.45-14.00 odbywają się w świetlicy zajęcia korekcyjno-wyrównawcze oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
10. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest.
- dbać o porządek w świetlicy.
- szanować gry i pomoce naukowe.
- zachowywać się kulturalnie wobec innych.

REALIZOWANE PROJEKTY