Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

ŚWIETLICA SZKOLNA

zdjęcie świetlicy

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 16.00. 
Wychowawcami świetlicy szkolnej są:
- Anna Brzezińska - Ciszewska
- Magdalena Gorczyńska
- Iwona Sochacka.

Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki, wychowania pozalekcyjnego, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności poprzez:  

1)  zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji,

2)  rozwój fizyczny poprzez organizowanie zajęć ruchowych na powietrzu,

3)  kształtowanie nawyków kultury życia rodzinnego,

4) wychowanie zdrowotne poprzez kształtowanie nawyków higieny i kultury  osobistej, właściwe spożywanie posiłków,

5)   rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej, koleżeństwa, pomocy innym.

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się według rocznego planu dydaktyczno – wychowawczego i zgodnie
z dziennym rozkładem zajęć świetlicowych.

Zajęcia te służą rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci:

- zajęcia plastyczne połączone z wystawami prac;

- zajęcia sportowe na boisku szkolnym, korytarzu świetlicowym;

- zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych zgromadzonych w świetlicy oraz bibliotece,

- gry i zabawy dydaktyczne,

- różnorodne projekty.

Świetlica dysponuje dwoma dobrze wyposażonymi salami. Na sali głównej podopieczni mogą ciekawie spędzić czas podejmując różnego rodzaju aktywności (m.in. gry i zabawy). Mniejsza sala przeznaczona jest na zajęcia wymagające ciszy i skupienia (m.in. pomoc w odrabianiu pracy zadań domowych)

Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna. Uczniowie nawiązują przyjaźnie, uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.
W świetlicy mogą ciekawie spędzić czas.

REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo trzymaj formę

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka