Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

 Terminy zajęć w roku szkolnym 2018/2019: 

Wtorek: 12.35-14.35
Czwartek: 13.40-15.40 
Świetlica socjoterapeutyczna to miejsce spotkań dzieci, gdzie otoczone opieką i pozytywnym wsparciem mogą rozwijać swe umiejętności społeczne. Uczestnictwo ucznia w zajęciach zapewnia mu dostarczenie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych, które mogą mieć wpływ na zmianę jego zachowania i funkcjonowania w najbliższy otoczeniu. Proponowane zajęcia są okazją do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania i nabycia nowych umiejętności, takich, jak: prawidłowa komunikacja, podejmowanie decyzji, asertywność, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, poszukiwanie pomocy, organizacja czasu wolnego. Wspólne spotkania – to również miejsce i czas na pomoc w przyswajaniu nawyków efektywnej nauki własnej, na wspólne odrabianie zadań domowych, dzielenie się swoimi problemami i radościami związanymi z funkcjonowaniem w zespole klasowym, grupie rówieśniczej i środowisku domowym. Świetlica to również miejsce, gdzie można odreagować napięcie, zrelaksować się, miło spędzić czas, a także rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia prowadzą: mgr Magdalena Gajda, mgr Piotr Szczublewski.


REALIZOWANE PROJEKTY