Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

zdjęcie świelticy socjoterapeutycznej

 

Terminy zajęć w roku szkolnym 2020/2021: 

Wtorek: 13.30-15.30
Czwartek: 13.30-15.30 


Świetlica socjoterapeutyczna to miejsce spotkań dzieci, gdzie otoczone opieką i pozytywnym wsparciem mogą rozwijać swe umiejętności społeczne. Uczestnictwo ucznia w zajęciach zapewnia mu dostarczenie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych, które mogą mieć wpływ na zmianę jego zachowania i funkcjonowania w najbliższy otoczeniu. Proponowane zajęcia są okazją do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania i nabycia nowych umiejętności, takich, jak: prawidłowa komunikacja, podejmowanie decyzji, asertywność, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, poszukiwanie pomocy, organizacja czasu wolnego. Wspólne spotkania – to również miejsce i czas na pomoc w przyswajaniu nawyków efektywnej nauki własnej, na wspólne odrabianie zadań domowych, dzielenie się swoimi problemami i radościami związanymi z funkcjonowaniem w zespole klasowym, grupie rówieśniczej i środowisku domowym. Świetlica to również miejsce, gdzie można odreagować napięcie, zrelaksować się, miło spędzić czas, a także rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia prowadzą: mgr Magdalena Gajda, mgr Piotr Szczublewski.


REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo trzymaj formę

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka