Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

Zajęcia socjoterapeutyczne

Świetlica socjoterapeutyczna, to miejsce spotkań uczniów z problemami z zakresu więzi emocjonalnych lub z ujawnionymi dysfunkcjami o szerokim spektrum funkcjonowania społecznego. Uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicy zapewnia mu dostarczanie zorganizowanych i wyreżyserowanych doświadczeń społecznych – mogących mieć wpływ na korekcję jego zachowania i funkcjonowania
na gruncie stricte socjalizacyjnym. Gradacja bloków tematycznych zajęć ma w swoim założeniu wzmacniać obszary rozwoju psychospołecznego dziecka. Wspólne spotkania, to również miejsce i czas na pomoc 
w przyswajaniu nawyków efektywnej nauki własnej, na wspólne odrabianie prac domowych, dzielenie się swoimi problemami i radościami związanymi z funkcjonowaniem w zespole klasowym, grupie rówieśniczej, środowisku domowym. Między bloki tematyczne wplatane są zajęcia komputerowe, warsztaty kulinarne oraz wspólne wycieczki Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny zegarowe. 

 Terminy zajęć w roku szkolnym 2018/2019: 

Wtorek: 12.35-14.35
Czwartek: 13.40-15.40 

REALIZOWANE PROJEKTY