Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW

Opłata za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej za miesiąc czerwiec 2019 r.
wynosi 42,00 zł. (12 dni x 3,50 zł.). 

Opłata za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej dla pracowników
wynosi 54 zł.( 12 dni x 4,50 zł)

     Osoby zainteresowane prosimy o uiszczenie opłaty w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe:

 ING 72 1050 1227 1000 0023 0092 2784 (do 31.05.2019 r.) 

Jednocześnie informujemy, że sprzedajemy obiady pojedyncze  z jednodniowym wyprzedzeniem.


REALIZOWANE PROJEKTY