Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW

Opłata za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej za miesiąc kwiecień 2019 r.
wynosi 45,50 zł. (13 dni x 3,50 zł.). 

Żywienie w dniach: 01.04.-06.04., 08.04.-09.04., 24.04.-26.04.,
29.04.-30.04.2019 r.

Opłata za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej dla pracowników
wynosi 58,50 zł.( 13 dni x 4,50 zł)

     Osoby zainteresowane prosimy o uiszczenie opłaty w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe:

 ING 72 1050 1227 1000 0023 0092 2784 (do 29.03.2019 r.) 

Jednocześnie informujemy, że sprzedajemy obiady pojedyncze  z jednodniowym wyprzedzeniem.


REALIZOWANE PROJEKTY