Socjoterapeutyczna

świetlica socjoterapeutyczna

Terminy zajęć w roku szkolnym 2023/2024: 

Poniedziałek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00


Świetlica socjoterapeutyczna to miejsce spotkań dzieci, gdzie otoczone opieką i pozytywnym wsparciem mogą rozwijać swe umiejętności społeczne. Uczestnictwo ucznia w zajęciach zapewnia mu dostarczenie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych, które mogą mieć wpływ na zmianę jego zachowania i funkcjonowania w najbliższy otoczeniu. Proponowane zajęcia są okazją do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania i nabycia nowych umiejętności, takich, jak: prawidłowa komunikacja, podejmowanie decyzji, asertywność, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, poszukiwanie pomocy, organizacja czasu wolnego. Wspólne spotkania – to również miejsce i czas na pomoc w przyswajaniu nawyków efektywnej nauki własnej, na wspólne odrabianie zadań domowych, dzielenie się swoimi problemami i radościami związanymi z funkcjonowaniem w zespole klasowym, grupie rówieśniczej i środowisku domowym. Świetlica to również miejsce, gdzie można odreagować napięcie, zrelaksować się, miło spędzić czas, a także rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia prowadzą: mgr Dagmara Górska – Baron, mgr Piotr Szczublewski.