Socjoterapeutyczna

świetlica socjoterapeutyczna

Terminy zajęć w roku szkolnym 2022/2023: 

Wtorek: 11.50-13.50
Czwartek: 12.50-14.50 


Świetlica socjoterapeutyczna to miejsce spotkań dzieci, gdzie otoczone opieką i pozytywnym wsparciem mogą rozwijać swe umiejętności społeczne. Uczestnictwo ucznia w zajęciach zapewnia mu dostarczenie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych, które mogą mieć wpływ na zmianę jego zachowania i funkcjonowania w najbliższy otoczeniu. Proponowane zajęcia są okazją do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania i nabycia nowych umiejętności, takich, jak: prawidłowa komunikacja, podejmowanie decyzji, asertywność, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, poszukiwanie pomocy, organizacja czasu wolnego. Wspólne spotkania – to również miejsce i czas na pomoc w przyswajaniu nawyków efektywnej nauki własnej, na wspólne odrabianie zadań domowych, dzielenie się swoimi problemami i radościami związanymi z funkcjonowaniem w zespole klasowym, grupie rówieśniczej i środowisku domowym. Świetlica to również miejsce, gdzie można odreagować napięcie, zrelaksować się, miło spędzić czas, a także rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia prowadzą: mgr Magdalena Gajda, mgr Piotr Szczublewski.