Sekretariat

Sekretariat szkoły prowadzi:
– Barbara Majcher – sekretarz szkoły
– Magdalena Bereziuk – pomoc administracji
Zadania realizowane przez sekretariat:
– udzielanie informacji na tematy dotyczące oferty szkoły, naboru, programów nauczania, kontaktu z nauczycielami, bieżącej działalności szkoły,  
– wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych, 
– wydawanie legitymacji szkolnych, 
– pośredniczenie w kontaktach dyrektor-pracownicy,
– wykonywanie innych czynności zaleconych przez dyrektora i wynikających z bieżących spraw,
– przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji.

Sekretariat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00 – 15.00
Sprawy uczniowskie załatwiane są w godzinach
11.30 – 11.50
12.35 – 12.55
Wpłaty za żywienie można dokonywać tylko na konto.
 ING 72 1050 1227 1000 0023 0092 2784
 
Skargi i wnioski dyrektor szkoły przyjmuje w każdy poniedziałek
od 15.30 do 16.30