Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

13 września 2018r. - zebranie klasowe z rodzicami godz. 17.00
15 listopada 2018r. - zebranie klasowe z rodzicami godz. 17.00
5 grudnia 2018r. - konsultacje dla rodziców (informacje o ocenach niedostatecznych) godz. 16.30-17.30
17 stycznia 2019r. - zebrania klasowe z rodzicami (podsumowanie I półrocza) godz. 17.00
28 marca 2019r. - zebranie klasowe z rodzicami godz. 17.00
9 maja 2019r. - konsultacje dla rodziców (informacje o ocenach niedostatecznych) godz. 16.30-17.30


REALIZOWANE PROJEKTY