Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

UBEZPIECZENIE NNW

Uczniowie szkoły objęci są ubezpieczeniem NNW w Towarzystwie ubezpieczeniowym Ergo Hestia.

Kwota ubezpieczenia w pakiecie rozszerzonym wynosi 10.000 zł, a kwota składki 38.00 zł. Oferta ubezpieczenia została uzgodniona w czerwcu 2018 r. z Radą Rodziców.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie zdarzenia 24h/dobę, również w czasie ferii i wakacji, które mają miejsce na terenie szkoły i poza nią. Równocześnie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. 

Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz formularze zgłaszania szkody dostępne są w sekretariacie szkoły.

REALIZOWANE PROJEKTY