Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

PSYCHOLOG SZKOLNY: mgr Magdalena Gajda

Godziny pracy psychologa (gabinet 31):
Godziny pracy uwzględniają zajęcia rewalidacyjne i pracę z grupą socjoterapeutyczną.

Poniedziałek: 7.30-11.30
Wtorek: 9.00-15.35
Środa: 8.00-11.30
Czwartek: 9.00-16.00
Piątek: 9.00-15.00  


INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POMOCOWE


BEZPIECZNA SZKOŁA


REALIZOWANE PROJEKTY