Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2023/2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej 2023 plik PDF 230 KB
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej 2023 plik DOC 152 KB
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata plik PDF 177 KB
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata plik DOC 9 KB
Oświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata plik PDF 177 KB
Oświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata plik DOC 9 KB
Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie szkoły plik PDF 178 KB
Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie szkoły plik DOC 10 KB

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2023/2024

Terminarz rekrutacji – PLIK PDF (286 KB)