Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2022/2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej 2022 plik PDF 230 KB
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej 2022 plik DOC 152 KB
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata plik PDF 177 KB
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata plik DOC 9 KB
Oświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata plik PDF 177 KB
Oświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata plik DOC 9 KB
Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie szkoły plik PDF 178 KB
Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie szkoły plik DOC 10 KB

Zgłoszenie do klasy pierwszej plik PDF 237 KB

Zgłoszenie do klasy pierwszej plik DOC 206 KB


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2022/2023

Terminarz rekrutacji – PLIK PDF (286 KB)