Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

REKRUTACJA

Zasady przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez miasto Będzin na rok szkolny 2019/2020 - pdf

  Dokumenty dotyczące zapisów:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej - doc, pdf
  2. Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej - doc, pdf
  3. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata spełniającym obowiązek w danej szkole - doc, pdf
  4. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie danej szkoły - doc, pdf
  5. Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie danej szkoły, a wspierających rodziców w opiece nad kandydatem - doc, pdf

REALIZOWANE PROJEKTY