Regulamin biblioteki

biblioteka

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki – w tym tylko jedną lekturę obowiązkową – na okres dwóch tygodni.
3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
5. Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej wartości lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

Regulamin ICIM

Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
Komputer w bibliotece służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
Z komputerów można korzystać za zgodą bibliotekarza.
Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
Jednorazowo można korzystać z komputerów do 1 godziny.
Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.
Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (np. zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).
Z drukarki i skanera możne korzystać osoba, która uzyskała zgodę bibliotekarza (własny papier).
Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
NIE WOLNO !!! Zmienić ustawień w BIOS-ie, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
NIE WOLNO !!! Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.
Dyskietka i płyta CD-ROM przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.
Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
Za naruszanie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).