Rada Rodziców

Szanowni Rodzice,
    Przy naszej szkole funkcjonuje Rada Rodziców, której celem jest
reprezentowanie Was – Rodziców oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, przy współpracy z Dyrekcją i Radą pedagogiczną. W celu realizacji tych działań, Rada gromadzi środki finansowe, których głównym „sponsorem” jesteście Państwo – rodzice uczniów naszej szkoły. Pragniemy, aby szkoła kojarzyła się nie tylko z nauką i obowiązkami, ale również z zabawą, rozwijaniem swoich zainteresowań, sportem, przyjaźniami czy integracją. Podejmowane przez nas inicjatywy, wymagają pozyskiwania środków finansowych. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe naszych działań. 

   Wpłaty można dokonać na konto bankowe lub do skarbnika klasowego. Środki te pozwolą nie tylko na wspomaganie działań szkoły, skierowanych na rozwój zainteresowań naszych dzieci, ale również na finansowanie nagród na zakończenie roku szkolnego, stypendiów naukowych oraz socjalnych, dopłat do wycieczek i dożywiania, uczestnictwa w konkursach czy doraźną pomoc finansową dla uczniów będących w trudnej sytuacji. Jak mawiał patron naszej szkoły Kornel Makuszyński „stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”. Dlatego nie bądźmy obojętni – bądźmy wspólnotą. Pomagajmy tym, którym z różnych powodów jest trudniej. Liczymy na Was!

KONTO RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BĘDZINIE
ul. Hugona Kołłątaja 63, 42-506 Będzin

49 1050 1214 1000 0090 8142 0235


Tytułem
(imię i nazwisko ucznia / klasa)

Jako Rada Rodziców, możemy służyć Państwu swoją pomocą lub doradztwem. Każdy z rodziców, może zgłosić nam dostrzegane problemy lub sugestie. Najlepiej zrobić to poprzez swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców.
Przedstawiciele klas:

1a – Paulina Słowik

1b – Marta Błońska

2a – Iwona Rojek-Pogoda

2b – Ewelina Magner

3a – Anna Kopycka

3b – Izabela Kołton

4a – Katarzyna Omasta

4b – Ewa Beciczko

5a – Ksenia Włodarska

5b – Adrian Borysenko

6a – Agnieszka Gołkowska

 

7a – Mariola Latos

7b – Maciej Adamus

8a – Adrianna Krawczyńska – Malinowska

8b – Edyta Sabaj