Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

PROJEKT: "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA"

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to program mający na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Głównym założeniem programu dla szkół jest bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek szkolnych o nowości wydawnicze a poprzez to zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży to jedno z podstawowych zadań szkoły i biblioteki szkolnej. W ramach programu księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o ponad 800 woluminów.

REALIZOWANE PROJEKTY