Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

PROJEKT KROKUS

W ramach Projektu Krokus uczniowie sadzą jesienią cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Sadzenie krokusów poprzedzają lekcje i zajęcia pozalekcyjne podczas których uczestnicy dowiadują się o tragicznych wydarzeniach
II wojny światowej i o Holokauście.REALIZOWANE PROJEKTY