Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

CODE WEEK

Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.

Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.

ASY INTERNETU

Dzięki programowi Asy Internetu uczniowie poznają podstawy bezpieczeństwa i udziału w społeczności internetowej, by bez obaw poruszać się po świecie online. Program Asy Internetu daje edukatorom narzędzia i metody, których potrzebują, by móc na swoich lekcjach uczyć o podstawach bezpieczeństwa internetowego i o cyfrowym obywatelstwie. Scenariusze zajęć uwypuklają najważniejsze aspekty uczenia dzieci, jak być bezpiecznymi i skutecznymi obywatelami z sieciowanego świata.

REALIZOWANE PROJEKTY