Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

PROJEKT: "PoczytajMy"

PoczytajMy to program edukacyjny, wspierający czytelnictwo. W szkołach, bibliotekach, świetlicach zakładane są uczniowskie kluby czytelnicze, które nakręcają dzieci i młodzież do czytania. Młodzież z klubu przygotowuje regularne spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów i koleżanek z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka oraz akcje czytelnicze w szkole i w sąsiedztwie. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w czytelnictwo i wolontariat. Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze wspólnie bawią się, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą!

PROJEKT: "MŁODZI W AKCJI"

W letnim semestrze roku szkolnego 2018/2019 po raz kolejny realiowany jest w naszej szkole projekt CEO "Młodzi w Akcji". Aktualny temat przewodni projektu to "Kreatywne wyzwania". Grupa projektowa podejmie się realizacji tematu: Kronika sportowa, czyli jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy? Projekt będzie realizowany na terenie szkoły, jak również w przestrzeni lokalnej. A Wy? Zagracie z nami?

PROJEKT: "DOMOWY"

W bieżącym roku szkolnm nasza biblioteka szkolna przstąpiła do programu warsztatów słowotwóczych. Słowobranie-chcemy wspólnie z wami stworzyć słowniczek słów zaczerpniętych z rodzinnych zbiorów. Chcemy zwrócić uwagę na to, że:

- potrafimy wymyślać takie słowa, by były zrozumiałe dla innych,
- każdy z nas jest twórcą słów,
- nasz język jest wieloznaczny i skojarzeniowy.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty słowotwórcze pod opieką p. Aliny Krzyczkowskiej, p. Małgorzaty Duczmal, p. Beaty Tondos.

REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo trzymaj formę

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka