Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

PROJEKT: "AKTYWNA TABLICA"

"Aktywna tablica" to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Głównym celem projektu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. W ramach projektu szkoła została wyposażona w dwa zestawy obejmujące tablice multimedialne oraz projektory.

REALIZOWANE PROJEKTY