Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

NAUKA ZDALNA

Aby korzystać  z nauki za pomocą platformy Moodle należy kliknąć w link
https://sp3bedzin.moodle.org.pl/

zalogować się za pomocą przesłanego przez administratora loginu i hasła (zmienionego przy pierwszym logowaniu). Po zalogowaniu się uczeń ma dostępne kursy (przedmioty), na które został zapisany, czyli te, które powinien realizować. Uczeń może aktywnie uczestniczyć w kursach (rozwiązywać zadania, oglądać filmy, głosować, itp.). Umiejętności ucznia z zakresu obsługi platformy e-learningowej będą się ograniczać do obsługi intuicyjnego układu menu strony, zapoznaniu się z przesłanymi materiałami, wykonaniu zadań, wypełnianiu zamieszczanych ankiet, testów, korzystanie z poczty elektronicznej, itp.

JAK ZORGANIZOWAĆ PRACĘ W WARUNKACH NAUKI ZDALNEJ  PDF


1. Sposób i tryb realizacji zadań obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania PDF

2. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w czasie nauczania zdalnego PDF

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość PDF

4. Jak zadbać o bezpieczństwo dziecka w sieci PDF

5. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów – aktualizacja PDF


REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka