Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

NAUKA ZDALNA

Aby korzystać  z nauki za pomocą platformy Moodle należy kliknąć w link
https://sp3bedzin.moodle.org.pl/

zalogować się za pomocą przesłanego przez administratora loginu i hasła (zmienionego przy pierwszym logowaniu). Po zalogowaniu się uczeń ma dostępne kursy (przedmioty), na które został zapisany, czyli te, które powinien realizować. Uczeń może aktywnie uczestniczyć w kursach (rozwiązywać zadania, oglądać filmy, głosować, itp.). Umiejętności ucznia z zakresu obsługi platformy e-learningowej będą się ograniczać do obsługi intuicyjnego układu menu strony, zapoznaniu się z przesłanymi materiałami, wykonaniu zadań, wypełnianiu zamieszczanych ankiet, testów, korzystanie z poczty elektronicznej, itp.

JAK ZORGANIZOWAĆ PRACĘ W WARUNKACH NAUKI ZDALNEJ  PDF


1. Sposób i tryb realizacji zadań obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania PDF

2. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w czasie nauczania zdalnego PDF

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość PDF

4. Jak zadbać o bezpieczństwo dziecka w sieci PDF

5. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów – aktualizacja PDF


REALIZOWANE PROJEKTY