Konkursy

Lp.

Nazwa konkursu

Nauczyciel odpowiedzialny

Termin

 Międzynarodowy

1

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 

M. Kubik – Kopysta
A. Tomaszewska – Łabędzka

III 2022

2

Oxford

M. Kubik – Kopysta
A. Tomaszewska – Łabędzka

XI 2021
IV 2022

Ogólnopolski

1

Olimpiada Matematyczna Juniorów

M. Kubik – Kopysta
A. Tomaszewska – Łabędzka

X 2021

2

Olimpiada z języka angielskiego PINGWIN

M.Zarychta – Dróżdż
S. Dobrzańska

XI 2021

3

Ogólnopolski konkurs „Być jak ona”

M. Sztajnberg – Majka

XI 2021

4

Konkurs przedmiotowy z geografii „Geo – Planeta”

R. Grajcar

XI 2021

5

Olimpiada lingwistyczna z języka angielskiego PANDA

M. Zarychta – Dróżdż
S. Dobrzańska

V 2022

6

Olimpiada wiedzy Archimedes Plus

M. Duczmal
R.Skalska
A. Wąwoźny

sesja zimowa
sesja wiosenna

 Wojewódzkie

1

Wojewódzki Konkurs informatyczno –przyrodniczy „Dzikie jest piękne”


M. Ciosk
M. Bogacz

III 2022

2

Wojewódzki Konkurs
„Sprawne ręce mądra głowa”

M. Bogacz
M. Borowska

IV 2022

 Powiatowe

1

Jesteśmy cząstką przyrody
(kl. 7 – 8)

M. Ciosk
M. Borowska
R. Grajcar

III 2022

2

Konkurs geograficzno – biologiczny

M. Ciosk
R. Grajcar

IV 2022

3

Konkurs piosenki angielskiej

M. Zarychta – Dróżdż
S. Dobrzańska

IV 2022

 Miejskie

1

Czytanie na medal
(kl. 3)

H. Zagórna
E. Zadros

III 2022

2

Potyczki językowe
(kl. 6)

M. Duczmal
A. Krzyczkowska

IV 2022

3

Turniej Tenisa Stołowego

M. Woźniak

wg kalendarza rozgrywek

 Szkolne

1

Barwy jesieni
(kl. 1 – 3)

H. Zagórna

X 2021

2

Nowa przygoda Koziołka Matołka

A. Krzyczkowska
I. Sochacka

X 2021

3

 

Szkolny Turniej piłki ręcznej
(kl. 7 – 8)

 

M. Woźniak

 

X 2021

 

4

 

Muzyczne rocznice
(kl. 4 – 7)

 

E. Kopka

 

XI 2021

 

5

 

Szkolny Turniej mini piłki nożnej
(kl. 4 – 6)

 

M. Woźniak

 

XI 2021
IV 2022

 

6

 

Szkolny Turniej piłki nożnej
(kl. 7 – 8)

 

M. Woźniak

 

XI 2021
IV 2022

 

7

Świąteczne dyktando (kl. 4 – 8)

S. Dobrzańska
M. Zarychta – Dróżdż

XII 2021

 

8

Konkurs pięknego czytania
(kl. 4 – 8)

S. Dobrzańska
M. Zarychta – Dróżdż

XII 2021

 

9

Mistrzostwa ortograficzne
(kl. 4 – 8)

M. Duczmal
R. Skalska
A. Wąwoźny

XII 2021

 

10

 

Szkolny Turniej tenisa stołowego
(kl. 4 – 8)

 

M. Woźniak

 

XII 2021

 

11

 

Kartka świąteczna
(j. angielski – kl. 1 – 3)

 

D. Górska – Baron

 

XII 2021

12

Mistrz genetyki (kl. 8)

M. Ciosk

I 2022

13

 

Szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego
(kl. 4 – 8)

M. Duczmal
R. Skalska
A. Wąwoźny

I/II 2022

14

Grafika komputerowa

Elżbieta Kopka

II 2022

15

 Wiosenne kwiaty 

(j. angielski – kl. 1 – 3)

 

D. Górska – Baron

 

III 2022

16

Konkurs wiedzy
 o zdrowiu
(kl. 5 – 8)

M. Ciosk
R. Grajcar

IV 2022

 

17

Szkolny konkurs recytatorski
„Mały OKR”
(kl. 1 – 3)

B. Tondos

IV 2022

18

Mistrz ortografii
(kl. 2 – 3)

A. Wrzesińska

IV 2022

19

Konkurs wiedzy ekologicznej
(kl. 5 – 8)

M. Ciosk

IV 2022

20

„Jak wygląda mól książkowy?”

A. Krzyczkowska
I. Sochacka

V 2022

21

„Będzin moje miasto”
(kl. 1 – 3)

N. Łozowska

V 2022

22

„Myślę, więc liczę”
(kl. 1 – 3)

K. Ferdyn – Hetmańczyk
M. Mroczkowska

V 2022

23

„Dbam o zdrowie”
(kl. 1 – 3)

E. Zadros

VI 2022