Koła zainteresowań

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin

1.

Koło teatralne
(kl. 1 – 3)

Elżbieta Zadros

Piątek
11.50 – 12.35

2.

Koło muzyczne
(kl. 1 – 8)

Elżbieta Kopka

Piątek
13.50 – 14.35

3.

Koło informatyczne – Laboratorium Przyszłości
(kl. 6 – 8)

Małgorzata Bogacz

Poniedziałek
14.45 – 15.30

4.

SKS – piłka ręczna
i siatkowa
 (kl. 7 -8)

Mariola Nikodem

Wtorek
15.30 – 16.15

 

Gry i zabawy ruchowe
(kl. 2 – 3)

 

Czwartek
13.50 – 14.35

 

5.

SKS – Tenis stołowy
(kl. 4 – 8)

 

Marek Woźniak

Czwartek
14.45 – 15.30

SKS – piłka ręczna
(kl.4 – 6)

Piątek
13.50 – 14.35

SKS – piłka nożna
(kl. 4 – 8)

Piątek
14.45 – 15.30

Zajęcia sportowo – rekreacyjne
(kl. 4 – 8)

Czwartek
15.30 – 16.15