Koła zainteresowań

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin

1.

Koło teatralne
(kl. 1 – 3)

Elżbieta Zadros

Wtorek
12:50 – 13:35

2.

Koło muzyczne
(kl. 1 – 8)

Elżbieta Kopka

Czwartek
13:50 – 14:35

3.

Koło plastyczne
(kl. 4 -8)

Justyna Krakowska

Czwartek 13:50 – 14:35

3.

Koło informatyczne – Laboratorium Przyszłości
(kl. 5 – 8)

Małgorzata Bogacz

Środa
14:45 – 15:30

4.

SKS – piłka ręczna
i siatkowa
 (kl. 4 – 7)

Mariola Nikodem

Wtorek
15:30 – 16:15

 

Gry i zabawy ruchowe
(kl. 2 – 3)

 

Piątek
12:50 – 13:35

 

5.

SKS – Tenis stołowy
(kl. 4 – 8)

 

Marek Woźniak

Poniedziałek
13:50 – 14:35

SKS – piłka ręczna
(kl.4 – 7)

Środa 13:50 – 14:35

SKS – piłka nożna
(kl. 4 – 8)

Czwartek
14:45 – 15:30

 

ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin

1.

Zajęcia logopedyczne (kl.1-4)

Elżbieta Kopka

Czwartek
12:50 – 13:35

2.

Gimnastyka korekcyjna (kl. 1 – 3)

Mariola Nikodem

Środa
12:50 – 13:35

3.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
(kl. 1 – 4)

Natalia Łozowska

Środa
13:50 – 14:35

4.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
(kl. 5 – 8)

Natalia Łozowska

Środa
14:45 – 15:30

5.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne

Magdalena Gajda

Poniedziałek
14:40 – 15:25 (gr. 2)

Wtorek
13:50 – 14:35 (gr. 1)

6.

Zajęcia socjoterapeutyczne

Dagmara Górska – Baron
Piotr Szczublewski

Poniedziałek
13:00 – 15:00

Wtorek
13:00 – 15:00

7.

Profilaktyczne zajęcia sportowe (kl. 1a)

Beata Tondos

Czwartek 11:50 – 12:50

8.

Profilaktyczne zajęcia sportowe (kl. 1b)

Natalia Łozowska

Czwartek 11:50 – 12:50

9.

Profilaktyczne zajęcia sportowe (kl. 2a)

Anna Wrzesińska

Poniedziałek
11:50 – 12:50

10.

Profilaktyczne zajęcia sportowe (kl. 2b)

Katarzyna Ferdyn – Hetmańczyk

Poniedziałek
11:50 – 12:50

11.

Profilaktyczne zajęcia sportowe (kl. 3a)

Halina Zagórna

Środa
11:50 – 12:50

12.

Profilaktyczne zajęcia sportowe (kl. 3b)

Elżbieta Zadros

Piątek
11:50 – 12:50