Kalendarz

1 września 2022 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
23 – 31 grudnia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna,
16 – 29 stycznia 2023 r. – ferie zimowe,
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna,
23 czerwca 2023 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.