Kadra szkoły

dyrektor mgr Aneta Zakrzewska

Dyrektor
mgr Aneta Zakrzewska

Wicedyrektor
mgr Iwona Sochacka

Edukacja wczesnoszkolna

1a –   Anna Wrzesińska
1b –  Katarzyna Ferdyn – Hetmańczyk
2a –  Halina Zagórna
2b –  Elżbieta Zadros
3a –  Beata Tondos
3b –   Natalia Łozowska

Język polski

Renata Skalska
Anna Wąwoźny

Matematyka

Mariola Kubik – Kopysta 
Agnieszka Tomaszewska- Łabędzka

Język angielski

Sylwia Dobrzańska
Dagmara Górska – Baron
Marta Zarychta – Dróżdż

Język niemiecki

Maja Mroczkowska
Aneta Zakrzewska

Historia

Marzena Sztajnberg – Majka

WOS

Marzena Sztajnberg – Majka

Fizyka

Agnieszka Tomaszewska – Łabędzka

Przyroda

Renata Grajcar

Biologia

Mariola Ciosk

Chemia

Halina Kubicka – Litwinek

Geografia

Renata Grajcar

Muzyka

Elżbieta Kopka

Plastyka

Justyna Krakowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Mariola Kubik-Kopysta

Informatyka

Małgorzata Bogacz 
Elżbieta Kopka

Technika

Małgorzata Bogacz

Wychowanie fizyczne

Mariola Nikodem 
Marek Woźniak

Religia

Bożena Blicharska
ks. Mariusz Socała

Doradztwo zawodowe

Aneta Zakrzewska

Etyka

Iwona Sochacka
Beata Tondos

Wychowanie
do życia w rodzinie

Marzena Sztajnberg – Majka

Bibliotekarz

Alina Krzyczkowska

Świetlica

Anna Brzezińska – Ciszewska
Sylwia Dobrzańska
Dagmara Górska – Baron
Natalia Łozowska
Anna Wrzesińska

Pedagog

Piotr Szczublewski

Psycholog

Magdalena Gajda

Pedagog specjalny

Anna Brzezińska – Ciszewska

Współorganizowanie
kształcenia integracyjnego/kształcenia ucznia z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego


Mariola Ciosk
Renata Grajcar
Maja Mroczkowska
Justyna Krakowska
Anna Krzykawska
Katarzyna Sobocińska
Elżbieta Zadros

Rehabilitant

Mariola Nikodem

Biblioteka

Alina Krzyczkowska
Iwona Sochacka