Kadra szkoły

dyrektor mgr Aneta Zakrzewska

Dyrektor
mgr Aneta Zakrzewska

Wicedyrektor
mgr Iwona Sochacka

Edukacja wczesnoszkolna

1a –   Anna Wrzesińska
1b –  Katarzyna Ferdyn – Hetmańczyk
2a –  Halina Zagórna
2b –  Elżbieta Zadros
3a –  Beata Tondos
3b –   Natalia Łozowska

Język polski

Małgorzata Duczmal 
Renata Skalska
Anna Wąwoźny 

Matematyka

Mariola Kubik – Kopysta 
Agnieszka Tomaszewska- Łabędzka

Język angielski

Sylwia Dobrzańska
Dagmara Górska – Baron
Marta Zarychta – Dróżdż

Język niemiecki

Maja Mroczkowska
Aneta Zakrzewska

Historia

Marzena Sztajnberg – Majka

WOS

Marzena Sztajnberg – Majka

Fizyka

Agnieszka Tomaszewska – Łabędzka

Przyroda

Renata Grajcar

Biologia

Mariola Ciosk

Chemia

Halina Kubicka – Litwinek

Geografia

Renata Grajcar

Muzyka

Elżbieta Kopka

Plastyka

Justyna Krakowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Mariola Kubik-Kopysta

Informatyka

Małgorzata Bogacz 
Elżbieta Kopka

Technika

Małgorzata Bogacz

Wychowanie fizyczne

Mariola Nikodem 
Marek Woźniak

Religia

Bożena Blicharska
ks. Mariusz Socała

Doradztwo zawodowe

Agnieszka Tomaszewska – Łabędzka

Etyka

Katarzyna Ferdyn – Hetmańczyk
Małgorzata Duczmal

Wychowanie
do życia w rodzinie

Marzena Sztajnberg – Majka

Bibliotekarz

Alina Krzyczkowska

Świetlica

Anna Brzezińska – Ciszewska
Sylwia Dobrzańska

Dagmara Górska – Baron

Renata Grajcar

Anna Wrzesińska

Pedagog

Piotr Szczublewski

Psycholog

Magdalena Gajda

Pedagog specjalny

Anna Brzezińska – Ciszewska

Współorganizowanie
kształcenia integracyjnego/kształcenia ucznia z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego


 Maja Mroczkowska
Justyna Krakowska
Anna Krzykawska
Katarzyna Sobocińska
Anna Wąwoźny

Rehabilitant

Mariola Nikodem

Biblioteka

Alina Krzyczkowska
Iwona Sochacka