Kadra szkoły

dyrektor mgr Aneta Zakrzewska

Dyrektor
mgr Aneta Zakrzewska

Wicedyrektor
mgr Iwona Sochacka

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

1a –  Halina Zagórna
1b – Elżbieta Zadros
2a – Beata Tondos
2b – Natalia Łozowska
3a – Anna Wrzesińska
3b –  Katarzyna Ferdyn – Hetmańczyk

Język polski

Małgorzata Duczmal 
Renata Skalska
Anna Wąwoźny 

Matematyka

Mariola Kubik – Kopysta 
Agnieszka Tomaszewska- Łabędzka

Język angielski

  Sylwia Dobrzańska
Dagmara Górska – Baron
Marta Zarychta – Dróżdż

Język niemiecki

Maja Mroczkowska
Aneta Zakrzewska

Historia

Marzena Sztajnberg – Majka 

WOS

Marzena Sztajnberg – Majka 

Fizyka

Monika Borowska

Przyroda

Renata Grajcar

Biologia

Mariola Ciosk

Chemia

Karina Banasik

Geografia

Renata Grajcar

Muzyka

Elżbieta Kopka

Plastyka

Małgorzata Strózik

Edukacja dla bezpieczeństwa

Mariola Kubik-Kopysta

Informatyka

Małgorzata Bogacz 
Elżbieta Kopka

Technika

Małgorzata Bogacz

Wychowanie fizyczne

Kamil Mijała 
Mariola Nikodem 
Marek Woźniak  

Religia

Bożena Blicharska
ks. Mariusz Socała

Doradztwo zawodowe

Agnieszka Tomaszewska- Łabędzka

Etyka

Katarzyna Ferdyn – Hetmańczyk
Małgorzata Duczmal 

Wychowanie do życia
w rodzinie

Magdalena Gorczyńska
Mariola Nikodem
Marzena Sztajnberg – Majka

Bibliotekarz

Alina Krzyczkowska

Świetlica

Anna Brzezińska – Ciszewska
Mariola Nikodem
 Iwona Sochacka
Małgorzata Strózik

Pedagog

Piotr Szczublewski

Psycholog

Magdalena Gajda

Współorganizowanie
kształcenia integracyjnego/kształcenia ucznia z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego
Lidia Rózga – Dziwińska
Małgorzata Korzuchowska
 Maja Mroczkowska
Katarzyna Sobocińska
Rehabilitant Tomasz Krukiewicz