Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

INNOWACJA: "Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT"

Temat: Znamy i pamiętamy treść oraz problematykę lektur szkolnych – tworzymy lapbooki, lektury w pudełkach lub na wieszakach.
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas: 5a, 6a, 7a. Czas realizacji innowacji obejmuje II semestr roku szkolnego 2018/2019 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach lekcji języka polskiego po każdym omówieniu lektury.
Niniejsza innowacja ma na celu utrwalenie znajomości treści lektur obowiązkowych z wykorzystaniem przekładu intersemiotycznego, notatki, szablonu.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do czytania lektur.
Cele innowacji
Cel główny: znajomość lektur szkolnych
Cele szczegółowe:

 • poprawa wyników kształcenia literackiego,
 • swobodne posługiwanie się zagadnieniami związanymi z lekturami obowiązkowymi,
 • zachęcanie do czytania lektur,
 • kształtowanie u uczniów wrażliwości na problemy poruszane w książkach,
 • przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty

 • Spodziewane efekty:

  ü  - Rozwój kompetencji literackich i kulturowych,

  ü  - Zaangażowanie w pracę twórczą,

  ü  - Ukierunkowanie na samokształcenie.


REALIZOWANE PROJEKTY