Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

INNOWACJA: "Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT"

Temat: Znamy i pamiętamy treść oraz problematykę lektur szkolnych – tworzymy lapbooki, lektury w pudełkach lub na wieszakach.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas: 5a, 6a, 7a. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach lekcji języka polskiego po każdym omówieniu lektury. Niniejsza innowacja ma na celu utrwalenie znajomości treści lektur obowiązkowych z wykorzystaniem przekładu intersemiotycznego, notatki, szablonu. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do czytania lektur.

Cele innowacji
Cel główny: znajomość lektur szkolnych
Cele szczegółowe:
- poprawa wyników kształcenia literackiego,
- swobodne posługiwanie się zagadnieniami związanymi z lekturami obowiązkowymi,
- zachęcanie do czytania lektur,
- kształtowanie u uczniów wrażliwości na problemy poruszane w książkach,
- przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Spodziewane efekty:
 - Rozwój kompetencji literackich i kulturowych,
 - Zaangażowanie w pracę twórczą,
 - Ukierunkowanie na samokształcenie.

 

Autor innowacji – mgr Anna Wąwoźny


REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo trzymaj formę

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka