Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

INNOWACJA: "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

"W zdrowym ciele zdrowy duch - promujemy zdrowy styl życia wśród uczniów szkoły i społeczności lokalnej”
Innowacja metodyczno – organizacyjna skierowana do uczniów szkoły podstawowej klas IV-VIII, kl. III gimnazjum. Celem innowacji jest wzbogacenie oferty programowej o cykliczne zajęcia biegowe, rozszerzenie zainteresowań z aktywności fizycznej, współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Zajęcia obejmują:
- ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała,
- ćwiczenia kształtujące cechy motoryczne (szybkość, siła, moc, wytrzymałość),
- ćwiczenia stymulujące rozwój układu ruchowego, oddechowego, krążeniowego, nerwowego,
- poznanie taktyki i technik biegowych na krótkich i średnich dystansach,
- ćwiczenia aerobowe kształtujące wytrzymałość biegową,
- pokonywanie przeszkód naturalnych,
- kształtowanie cech charakteru przydatnych podczas biegów średnich,
- doskonalenie techniki startu niskiego oraz biegu na krótkim dystansie(biegi krótkie),
- doskonalenie startu wysokiego, - przekazanie pałeczki sztafetowej – doskonalenie,
- skok w dal sposobem naturalnym-doskonalenie,
- doskonalenie techniki rzutu piłeczką palantową,
- kszałtowanie umiejętności optymalnego rozłożenia sił podczas doskonalonych technik biegowych,
- właściwe zastosowanie ćwiczeń rozciągających przed i po bieganiu,
- właściwe zaplanowanie spędzania czasu wolnego.
Istotą innowacji jest polepszenie stanu zdrowia uczestników, zwiększenie sprawności, wydolności, siły, mocy. Wyposażenie w odpowiednie wiadomości z zakresu prawidłowego odżywiania się, samodzielnego, bezpiecznego planowania czasu wolnego, wykazanie się samooceną i samokontrolą własnej sprawności. Promowanie szkoły
w środowisku lokalnym i miejskim poprzez udział w różnego rodzaju imprezach o charakterze biegowym, współpraca
z grupami biegowymi w lokalnym i miejskim środowisku.

Autor innowacji - mgr Marek Woźniak

REALIZOWANE PROJEKTY