Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

INNOWACJA: "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"


 Tytuł innowacji: ,,W zdrowym ciele zdrowy duch-promujemy zdrowy styl życia wśród uczniów szkoły i społeczności lokalnej”

Adresaci innowacji – uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VIII.

Termin realizacji: 28 wrzesień 2020-7 czerwiec 2021 

Cel innowacji: Poprawa jakości pracy szkoły, osiąganie wysokich wyników
w nauczaniu, wzbogacenie oferty programowej o cykliczne zajęcia biegowe, rozszerzenie zainteresowań z aktywności fizycznej, współpraca
ze środowiskiem lokalnym. Polepszenie stanu zdrowia uczestników, zwiększenie sprawności, wydolności, siły, mocy. Promowanie szkoły
w środowisku lokalnym i miejskim poprzez udział w różnego rodzaju imprezach o charakterze biegowym, współpraca z grupami biegowymi
w lokalnym i miejskim środowisku.

 mgr Marek Woźniak


REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo trzymaj formę

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka