Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

INNOWACJA: "SPRAWNE RĘCE - MĄDRA GŁOWA"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE METODYCZNO-PROGRAMOWYM 
Innowacja skierowana do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. 


Program innowacji stanowić będzie formę w zakresie: 

 • wspomagania uczniów w ich rozwoju, adaptacji do wymogów i warunków szkolnych oraz do prawidłowego funkcjonowania w grupie, 
 • pobudzania rozwoju osobowości i aktywności twórczej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości jednostki o różnym
  poziomie rozwoju psychofizycznego,
 • kreowania postaw twórczych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich,
 • wsparcia rodziców w procesie wychowania,
 • reakcji na niepowodzenia i wyrównania szans edukacyjnych. Do realizacji własnego potencjału każde dziecko potrzebuje odpowiedniego wsparcia ze strony szkoły, nauczyciela, rodziców. Zadaniem szkoły jest zatem stworzenie mu optymalnych warunków
  do wszechstronnej aktywności, twórczego działania, samodzielności, otwartości na wiedzę i kreatywności oraz rozwoju ciekawości poznawczej w taki sposób, by mogło odczuwać radość z uczenia się. Zajęcia będą się odbywać w czasie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zakładamy, że realizując program innowacji: „Sprawne ręce-mądra głowa”, nauka będzie dla każdego ucznia przygodą, zabawą i przyjemnością.
  ZASADY INNOWACJI:
 • zaangażowanie uczniów w działalność rękodzielniczą,
 • poznanie tradycji i zwyczajów rękodzielniczych,
 • poznanie różnego rodzajów technik zdobniczych,
 • eksponowanie prac uczniów na terenie szkoły oraz na kiermaszu szkolnym,
 • integracja uczniów i nauczycieli oraz rodziców w podejmowaniu wspólnej działalności kulturalnej,
 • kształtowanie umiejętności odbioru sztuki. 
  CELE OGÓLNE
 • rozwijanie postawy twórczej,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • kształtowanie postawy tolerancji, empatii, zrozumienia,
 • kształcenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń, tradycji i obyczajów,
 • budzenie zainteresowania sztuką ludową 
  CELE SZCZEGÓŁOWE
 • rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji,
 • kształtowanie poczucia przydatności wykonywanych prac (satysfakcja ze zrobienia rzeczy użytecznej i dekoracyjnej),
 • przekazywanie elementarnej wiedzy o procesie twórczym, cechach osobowości twórczej i odbiorcach wytworów sztuki,
 • pobudzanie rozwoju tzw. „małej motoryki”, czyli możliwości i umiejętności manualnych,
 • wykształcenie u dziecka pozytywnego stosunku do sztuki i twórczości zwłaszcza rękodzieła ludowego,
 • zapoznanie z metodami i technikami twórczego rozwiązywania problemów,
 • rozładowanie negatywnych emocji przez sztukę,
 • wyposażenie dziecka w umiejętność posługiwania się różnorodnymi narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy,
 • kształtowanie szacunku do wytworów pracy rąk ludzkich,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i wrażliwości estetycznej,
 • pomoc w odkrywaniu własnych możliwości twórczych,
 • nauka asertywnego wyrażania swoich uczuć i krytyki,
 • pomoc w odkrywaniu, poznawaniu i akceptowaniu samego siebie,
 • możliwość przeżycia satysfakcji pracy twórczej i jej efektów,
 • kształtowanie odporności na niepowodzenia,
 • rozwijanie umiejętności manipulacyjnych i konstrukcyjnych.


  Autorzy innowacji: mgr Małgorzata Bogacz, mgr Monika Borowska


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W INNOWACJI 
SPRAWNE RĘCE-MĄDRA GŁOWA” ZA ROK SZKOLNY 2017/2018

 Zajęcia w ramach innowacji „Sprawne ręce-mądra głowa” odbywały się w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w czwartki od godziny 14.45 do 16.00. 

Zajęcia cieszyły się ogromną popularnością. Na każdych zajęciach było ponad 10 uczennic. Gościło także kilka zainteresowanych nauczycielek.

Dziewczęta wykazały się wielką precyzją, dokładnością i zmysłem artystycznym przy tworzeniu swoich wyrobów rękodzielniczych. A były to min.: bałwanki, bombki choinkowe z gipiury i styropianowe ozdobione różnymi materiałami, małe czapeczki oraz skrzaty.

Należy tu zwrócić uwagę, iż do współpracy z panią mgr Małgorzatą Bogacz i panią mgr Moniką Borowską, nad realizacją zadań założonych w innowacji, dołączyła z nieocenioną pomocą pani mgr Halina Kubicka-Litwinek.

W związku z tym, iż wyroby te bardzo się wszystkim podobały, zostały one wystawione na sprzedaż podczas miejskiego kiermaszu świątecznego w Będzinie oraz na kiermaszu zorganizowanym w naszej szkole.

W II semestrze skupiono się na pracy nad wyrobami dotyczącymi Świąt Wielkanocnych. Nasze pace w postaci drzewek wielkanocnych, jajek wielkanocnych, ozdób na stół świąteczny sprawiających wrażenie wysypywania się jajek i kurczaczków z filiżanki, wprawiły wiele osób w zdziwienie i zachwyt.

Biorąc pod uwagę entuzjazm i chęć uczestniczenia uczennic w zajęciach, a także radość i dumę z własnej twórczości oraz popularność ich produktów, można uznać, iż innowacja „Sprawne ręce – mądra głowa” realizuje założone cele.


         

REALIZOWANE PROJEKTY