Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

INNOWACJA: "ŚPIEWAM, TAŃCZĘ I GRAM!"

„Śpiewam, tańczę, gram!”
Różnorodne metody wspierania rozwoju dzieci.  
Innowacja metodyczno-organizacyjna zaadresowana do uczniów klas 4 - 7.
Główne cele innowacji:
- wszechstronny rozwój dziecka,  
- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych oraz wrażliwości muzycznej,
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
- podniesienie poziomu kultury muzycznej i ruchowej,
- wskazanie wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego,
- podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez odniesienie sukcesu,
- wzbogacanie i kształtowanie osobowości,
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- wyrabianie poczucie piękna i doznań estetycznych. 

 Metody wykorzystywane w realizacji innowacji to przede wszystkim metody aktywizujące, zaangażowanie myślenia i inwencji muzycznej uczniów do rozwiązywania określonego zadania o charakterze twórczym, rozwijanie zdolności uczniów do samodzielnego słuchania, rozumienia i analizowania utworu. Szczególną uwagę w realizacji innowacji zwraca się aktywne słuchanie muzyki (wg Batti Strauss), tańce, grę na instrumentach. 

 Autor innowacji - mgr Elżbieta Kopka

   

REALIZOWANE PROJEKTY