Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

INNOWACJA: "POLUBIĆ ORTOGRAFIĘ"

Adresaci innowacji: uczniowie kl. 3a

Cel: Innowacja ,,Polubić ortografię” ma na celu poprzez zabawy, gry
i interesujące zajęcia uatrakcyjnić naukę ortografii, pokazać uczniom,
że nauka reguł ortograficznych może być przyjemna i łatwa. Innowacja
ma również przygotować uczniów do edukacji języka polskiego na drugim etapie kształcenia, do udziału w konkursach i różnorodnych dyktand.

Nieodzownym składnikiem wykształcenia współczesnego człowieka jest wysoki poziom umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie
i piśmie. Dlatego jednym z podstawowych zadań szkoły jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania. Integralną częścią procesu poprawnego pisania jest opanowanie ortografii. Umiejętność tę kształtuje się poprzez systematyczną, planową i wytrwałą pracę z uczniami w ciągu całego okresu

Cele szczegółowe:

-zaznajomienie uczniów z regułami ortograficznymi i właściwym ich stosowaniem,

-utrwalanie materiału ortograficznego drogą różnych ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych,

-kształcenie spostrzegawczości ortograficznej, samodzielne poprawianie błędów,

-stosowanie poznanych zasad w pracach pisemnych,

-rozwijanie czujności ortograficznej,

-kształcenie analizy wzrokowo- słuchowej wyrazów,

-rozwijanie różnych form aktywności uczniów,

-wdrażanie do samokontroli i samooceny,

-łączenie nauki z zabawą,

-przygotowanie uczniów do konkursów ortograficznych.

 

Autor innowacji – mgr Halina Zagórna

 

REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka