Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

INNOWACJA: "POCZYTAJMI STARSZY KOLEGO"

Adresatami innowacji są uczniowie klas 1-3, 8 oraz grupy przedszkolnej w Przedszkolu nr 14.

Czas realizacji – rok szkolny z możliwością kontynuacji. Zajęcia odbywać się będą na godzinach wychowawczych w klasach ósmych (nagrywanie audiobooków, wybór pozycji czytelniczych), zajęciach świetlicowych oraz za pomocą platformy Moodle (w razie wprowadzenia nauczania zdalnego wyłącznie na platformie edukacyjnej). Realizacja innowacji w ramach projektu PoczytajMy.

Cele:

- rozbudzenie ciekawości poznawczej dziecka,

- rozbudzenie zainteresowania czytelnictwem,

- wprowadzenie w świat literatury,

- wyposażenie w kompetencje czytelnicze, przydatne do krytycznego odbioru utworów literackich w przyszłości,

- rozbudzenie zamiłowania do czytania,

- ukazanie wartościowych i ciekawych form spędzania wolnego czasu,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych (nagrywanie) i językowych dzieci (sprawne komunikowanie się, wzbogacenie słownictwa),

- rozwój takich umiejętności jak: inwencja twórcza, kreatywność, łatwiejsze nawiązywanie relacji, komunikowanie się w sposób zrozumiały i poprawny,

- wszechstronny rozwój dziecka, aktywny udział w życiu szkoły i środowisku lokalnym.

mgr Marzena Sztajnberg – Majka
mgr Iwona Sochacka 


REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka