Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip  logo Ministerstwo Edukacji Narodowej  logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dzinnik                               

INNOWACJA: "MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE"

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 5b. Czas realizacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Głównym celem innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazanie jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym oraz podejmowanie twórczych działań przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania matematyki, wprowadzanie elementów myślenia ekonomicznego.

Cele szczegółowe:

- popularyzacja matematyki wśród uczniów

- rozwijanie logicznego myślenia

- kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w życiu codziennym

- dostrzeganie prawidłowości matematycznych w różnych dziedzinach nauki

- rozwijanie sprawności rachunkowej,  umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników

- wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy

- rozbudzenie aktywności i kreatywności uczniów

- pogłębienie więzi koleżeńskich poprzez współpracę i zdrową rywalizację.

 

 

Autor innowacji – mgr Mariola Kubik - Kopysta


REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu

logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo trzymaj formę

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka