Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

INNOWACJA: "MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE"

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 5b. Czas realizacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Głównym celem innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazanie jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym oraz podejmowanie twórczych działań przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania matematyki, wprowadzanie elementów myślenia ekonomicznego.

Cele szczegółowe:

- popularyzacja matematyki wśród uczniów

- rozwijanie logicznego myślenia

- kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w życiu codziennym

- dostrzeganie prawidłowości matematycznych w różnych dziedzinach nauki

- rozwijanie sprawności rachunkowej,  umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników

- wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy

- rozbudzenie aktywności i kreatywności uczniów

- pogłębienie więzi koleżeńskich poprzez współpracę i zdrową rywalizację.

 

 

Autor innowacji – mgr Mariola Kubik - Kopysta


REALIZOWANE PROJEKTY