Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 logo Będzina  logo Będzin bip    logo Kuratorium Oświaty w Katowicach  logo OKE Jaworzno  logo Vulcan E-dziennik                             

INNOWACJA: "JESTEM ŚWIADOMY-CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNY"

Innowacja pedagogiczna metodyczno – organizacyjna „Jestem świadomy – czuję się bezpieczny” skierowana jest do uczniów klas I – VIII.
Cel główny:
przygotowanie uczniów do bezpiecznego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak wezwać specjalistyczną pomoc i udzielić pomocy innym osobom będącym w sytuacji zagrożenie życia lub zdrowia.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych,
- przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń m. in. zapoznanie z zasadami zachowania się w obliczu niebezpieczeństw związanych z żywiołami i anomaliami pogodowymi (pożar, burza, powódź, wichura),
- zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy oraz jako pasażer,
- osiąganie przez uczniów umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, w tym nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, w czasie zabaw i gier, w domu, podwórku, na ulicy,
- nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itp., wdrażanie do zachowania bezpiecznego na drodze do i ze szkoły,
- uświadamianie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu - Internetu, telefonów komórkowych dla zdrowia i rozwoju,
- profilaktyka uzależnień i promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
W ramach podejmowanych działań będziemy dążyć do wyposażenia dzieci w wiedzę na temat tego jak unikać zagrożeń, jak zachowywać się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, w jaki sposób reagować, kiedy drugiej osobie dzieje się krzywda, a w ostateczności - jak się bronić. Najważniejsze jest, aby dziecko dowiedziało się, jakie mu grożą niebezpieczeństwa i umiało je rozpoznawać. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Autorzy innowacji: mgr Anna Rybicka, mgr Magdalena Gorczyńska


REALIZOWANE PROJEKTY


logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo bohateron

logo Code Week

logo Domowy

logo Asy Internetu


logo Młodzi w akcji

logo Uniwersytet dzieci

logo klimat to temat

logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

logo szkoła promująca zdrowie   logo ślady przeszłości

logo

logo projekt krokus

logo będzińskie szkoły górą

   logo aktywan tablica    logo zachowaj trzeźwy umysł  logo poczytajmy   logo rowerowy maj


  logo owoce i warzywa w szkole  logo szklanka mleka  logo szlachetna paczka