Dokumenty

 

Statut szkoły – plik pdf (0,98MB)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSKA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BĘDZINIE

– Procedury postępowania w przypadku zagrożeń wewnętrznych PLIK PDF (493 KB)

– Procedury postępowania w przypadku zagrożeń zewnętrznych PLIK PDF (358 KB)

– Regulamin dyżurów plik PDF (325 KB)

– Regulamin wyjazdów, wycieczek szkolnych PLIK PDF (150 KB)

– Zasady bezpieczeństwa_wf PLIK PDF (146 KB)

 KRYTERIA OCENIANIA

Przedmiot

Nauczyciel

PSO

J. polski

Małgorzata Duczmal 
Anna Wąwoźny 
Renata Skalska

PSO – plik PDF (2,37 MB)

PSO_KZ-plik PDF (210 KB)

Muzyka

Elżbieta Kopka

PSO-plik PDF (162 KB)

PSO_KZ-plik PDF (116 KB)

Plastyka

Justyna Krakowska

PSO – plik PDF (218 KB)

PSO_KZ – plik PDF (277 KB)

Historia Marzena Sztajnberg-Majka  PSO – plik PDF (248 KB)
PSO_KZ – plik PDF (444 KB)

 

WOS

Marzena Sztajnberg-Majka 

PSO – plik PDF (415 KB)

PSO_KZ – plik PDF (444 KB)

J. angielski

 Sylwia Dobrzańska
Marta Zarychta

PSO_KZ – plik PDF (235 KB)

J. niemiecki

Aneta Zakrzewska

PSO_KZ – plik PDF (213 KB)

Geografia

Renata Grajcar

PSO – plik PDF (293 KB)

PSO_KZ – plik PDF (210 KB)

Biologia

Mariola Ciosk

PSO – plik PDF (385 KB)

PSO_KZ – plik PDF (210 KB)

Chemia

Halina Kubicka-Litwinek

PSO – plik PDF (552 KB)

PSO_KZ – plik PDF (210 KB)

Fizyka

Agnieszka Tomaszewska-Łabędzka

PSO – plik PDF (273 KB)

PSO_KZ – plik PDF (210 KB)

Matematyka

Mariola Kubik-Kopysta 
Agnieszka Tomaszewska-Łabędzka

PSO – plik PDF (92 KB)

PSO_KZ – plik PDF (210 KB)

Informatyka

Małgorzata Bogacz

Elżbieta Kopka

PSO – plik PDF (376 KB)

PSO_KZ – plik PDF (210 KB)

wf

Marek Woźniak 
Mariola Nikodem 

PSO – plik PDF (198 KB)

PSO_KZ – plik PDF (126 KB)

Technika

Małgorzata Bogacz

PSO – plik PDF (75 KB)

PSO_KZ – plik PDF (210 KB)

Religia

Bożena Blicharska

PSO_KZ – plik PDF (133 KB)

Przyroda

Renata Grajcar

PSO – plik PDF (576 KB)

PSO_KZ – plik PDF (210 KB)

Edukacja dla bezpieczeństwa

Mariola Kubik-Kopysta 

PSO – plik PDF (445 KB)

PSO_KZ – plik PDF (210 KB)

Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Ferdyn – Hetmańczyk
Halina Zagórna 
Beata Tondos 
Anna Wrzesińska 
Elżbieta Zadros 
Natalia Łozowska

PSO – plik PDF (2,07 MB)

PSO_KZ – plik PDF (938 KB)

DORADZTWO ZAWODOWE

– wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego plik PDF (525 KB)