Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

ROK SZKOLNY 2018/2019

KOCHANI UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Z tej okazji życzymy Wam słonecznych, radosnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji! Pięknej pogody, ciekawych przygód oraz niezapomnianych wspomnień. Wróćcie do nas wypoczęci, z zapasem sił do realizacji nowych planów i marzeń oraz osiągania kolejnych sukcesów. Przypominamy także o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


SUKCES KOŁA TEATRALNEGO


SUKCES NASZEJ SZKOŁY


KREDKA DLA ZAGŁĘBIA


PODSUMOWANIE KONKURSU

 WARSZTATY PRZYRODNICZE


SUKCES NASZYCH UCZENNIC


XII SZKOLNE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ


RODZINNY FESTYN POD CHMURKĄ


ZIELONA SZKOŁAWYCIECZKA


SUKCES NASZYCH UCZNIÓW


KOMERS


AKCJA MASOWEGO CZYTANIA


ROWEROWY MAJ


DZIEŃ DZIECKA


PODSUMOWANIE IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
Z ZAKRESU TECHNIKI SPRAWNE RĘCE – MĄDRA GŁOWA 
PT.  „BUKIET NA DZIEŃ MATKI”.

W dniu 30 maja 2019r. nastąpiło rozstrzygnięcie organizowanego przez naszą szkołę 
IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z ZAKRESU TECHNIKI 
SPRAWNE RĘCE – MĄDRA GŁOWA PT.  „BUKIET NA DZIEŃ MATKI”.

W ramach konkursu nadeszło 150 pięknych i ciekawych prac z całego województwa. Jury starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić prace biorąc pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, pomysłowość, estetykę oraz oryginalność wykonania pracy i jej zgodność z tematyką. Prace oceniała komisja w składzie: Agnieszka Bąk - Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty 
w Będzinie, Beata Fonik – Kierownik Działu Animacji Kultury, Tadeusz Dul - artysta plastyk. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, komisja 
zdecydowała się przyznać następujące nagrody:

I miejsce

Dominika Chrapek
Szkoła Podstawowa im. J. Gajdzicy w Cisownicy
Opiekun: Agnieszka Choińska

Dominika Domosławska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie
Opiekun: Małgorzata Bogacz

 

II miejsce

Bartek Jerominek
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
Opiekun: Barbara Gałązka

 

III miejsce

Miłosz Trzeszczkowski
Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
Opiekun: Krystyna Kańtoch

Wiktoria Kloc
Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie
Opiekun: Małgorzata Bogacz

 

Wyróżnienia:

Jakub Janikowski
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku
Opiekun: Agnieszka Pelikan

Alicja Wiekiera
Szkoła Podstawowa nr 10 w Dąbrowie Górniczej
Opiekun: Wioletta Domachowska - Macek

Michalina Pyrek
Szkoła Podstawowa im. Pokoju Żarki Letnisko
Opiekun: Agnieszka Parkitna

Aleksander Żagiell
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu
Opiekun: Anna Madeksza

Agata Grzegorczyk
Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie
Opiekun: Renata Wilk

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział  w konkursie, a laureatom życzymy dalszych sukcesów. 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu za rok.


ZEBRANIE RODZICÓW


SUKCES NASZYCH UCZNIÓW


SUKCES NASZYCH UCZNIÓW


TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA


AKTYWNE PRZERWY


KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY


PROMOCJA ZDROWIA


      W dniach 27 - 28 maja 2019 roku w SP nr 3 w Będzinie odbyły się dla uczniów klas I – III obchody Dni Zdrowia w ramach Promocji Zdrowia. Podczas obchodów przeprowadzono wiele działań promujących zdrowie i zdrowy styl życia. Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Aktywnie wypoczywam z rodziną”, przygotowały posiłek ze zdrowej żywności (kanapki, sałatki, soki), wzięły udział w zajęciach nt. „Dbam o zdrowie, prowadzę zdrowy styl życia”, uczestniczyły w grach i zabawach sportowych podczas zajęć wychowania fizycznego. We wszystkich klasach młodszych przygotowano stoiska ze zdrową żywnością, gdzie wystawiono m.in warzywa, owoce, a także soki, produkty mleczne i zbożowe wyprodukowane bez konserwantów. Na holu szkoły przygotowano też gazetkę promującą zdrowy styl życia oraz wystawę konkursowych prac dzieci. Na zakończenie obchodów Dni Zdrowia dzieci klas młodszych wzięły udział w zabawie tanecznej „Zumba dla najmłodszych” przygotowanej i przeprowadzonej przez szkolne koło taneczne.

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA


KONKURS ORTOGRAFICZNY


POCZYTAJMY


KONKURS "BĘDZIN, MOJE MIASTO"


SUKCES NASZYCH UCZNIÓW


WARSZTATY PRZYRODNICZE


SZKOLNY KONKURS


ZEBRANIA Z RODZICAMI


WARSZTATY PRZYRODNICZE


SUKCES NASZYCH UCZENNIC


BEZPIECZNA SZKOŁA


WARSZTATY PRZYRODNICZE


POCZYTAJMY


ZAPRASZAMY NA KONKURS


REGULAMIN KONKURSU

 REKRUTACJA


SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU BRD


MAŁY EUROPEJCZYK


DZIEŃ EUROPY


WYCIECZKA DO  CENTRUM NAUKI KOPERNIK


APEL TEMATYCZNY


SUKCES W KONKURSIE LITERACKIM


 WYMIANA POCZTÓWKOWA


ROWEROWY MAJ


SUKCESY LITERACKIE


MAŁY OKR Z WYRÓŻNIENIEM


SUKCES NASZEGO UCZNIA


INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POMOCOWE


STRAJK - INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że w związku z zawieszeniem akcji strajkowej od 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne będą się odbywały zgodnie z planem.

26 kwietnia (piątek) dyrektor szkoły zapewnia zajęcia opiekuńcze

w godz. 7.00 - 16.00.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie informuje, że w wyniku braku porozumienia w sprawie strajku zajęcia dydaktyczne nie odbywają się. Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, dyrektor organizuje zajęcia opiekuńcze na terenie placówki w godz. 7.00 - 16.00.

O wszelkich zmianach związanych z czasem trwania strajku będą Państwo na bieżąco informowani.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z trwającym nadal strajkiem zajęcia dydaktyczne

w dniu 24 kwietnia (środa) nie odbędą się.

Szkoła zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńcze w godz. 7:00 - 16:00.


OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI W DNIACH 11 - 17 KWIETNIA

Specjalna oferta zajęć dla dzieci na czas trwania protestu nauczycieli. Szczegółowe informacje:

http://bedzin.pl/aktualnosc-2849-zajecia_dla_dzieci_podczas_strajku.html

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dyrektor szkoły informuje, że zaplanowany na dni 15 kwietnia, 16 kwietnia oraz 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Uczniowie zgłaszają się do szkoły o godz. 8.15

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dni 15.04., 16.04., 17.04. 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na zaplanowany egzamin ósmoklasisty. W tym dniu szkoła zapewnia jedynie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Opiekę sprawuje dyrektor szkoły.

EGZAMINY GIMNAZJALNE

Dyrektor szkoły informuje, że zaplanowane na dni 10 kwietnia, 11 kwietnia oraz 12 kwietnia egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Uczniowie zgłaszają się do szkoły o godz. 8.15.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor szkoły informuje, że  zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dni 10.04, 11.04 oraz 12.04 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy gimnazjalne.

W tym dniu szkoła zapewnia jedynie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Opiekę sprawuje dyrektor szkoły.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIU 9 KWIETNIA

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. odbędą się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w godz. 7.00 - 16.00.
Tego dnia opiekę sprawować będą dyrektor oraz wicedyrektor szkoły. Uczniowie objęci żywieniem mogą skorzystać z posiłku (zgodnie z wcześniejszą deklaracją). 


ZAGUBIONO APARAT SŁUCHOWY

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że na dzień 8 kwietnia 2019 r. zaplanowano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów. Opiekę sprawować będzie wicedyrektor szkoły w godzinach pracy świetlicy szkolnej. Uczniowie objęci żywieniem mogą skorzystać z posiłku.

Ponadto instytucje kultury naszego miasta proponują różne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, z których mogą Państwo skorzystać.
Te propozycje są umieszczone na stronie szkoły i wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku.

http://www.bedzin.pl/aktualnosc-2849-zajecia_dla_dzieci_podczas_strajku.html


OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI

Będzin i podległe miastu instytucje podczas zapowiedzianego na najbliższy poniedziałek strajku nauczycieli dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki protestu dla dzieci/uczniów i ich rodziców.
Swą pomoc w opiece nad uczniami i wychowankami będzińskich szkół podstawowych i przedszkoli zaoferowały miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały specjalną ofertę zajęć dla dzieci na czas trwania protestu nauczycieli w dniach 8 – 10 kwietnia 2019 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy placu Prof. Włodzimierza Wójcika 1 organizuje w dniach 8 - 10 kwietnia 2019 r. szereg zajęć kulturalno-edukacyjnych. Dzieci będą mogły zagrać w gry planszowe, wziąć udział w zajęciach plastycznych oraz czytelniczych. Godziny proponowanych zajęć to 7.30 – 15.30. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od lat 4
i dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia będą odbywac się w:
1. Bibliotece Głównej - Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, tel. 32 267 48 28 (60 dzieci);
2. Filia nr 1 – Ksawera, ul. Wisławy Szymborskiej 2, tel. 32 267 48 05 (30 dzieci);
3. Filia nr 2 – Warpie, ul. rtm Witolda Pileckiego 1, tel. 32 761 62 95 (20 dzieci);
4. Filia nr 3 – Dworzec, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3, tel. 32 775 85 85 (30 dzieci);
5. Filia nr 4 – Łagisza, ul. Pokoju 44, tel. 32 267 51 68 (30 dzieci);
6. Filia nr 5 – Grodziec, plac Skarbińskich 1, tel. 267 51 20 (30 dzieci).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
Ofertę na czas strajku przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4. Od godz. 7.00 do 15.00 dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Bawialni Będzin. Ponadto w Centrum Sportowo – Kofenrencyjnym Sportowa Dolina zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne (godz. 7.00 - 15.00). Więcej informacji: tel. 789 442 323.

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
Teatr zaprasza dzieci na lekcję teatralną w formie spaceru z przewodnikiem po budynku Teatru Dormana pt. „Teatralne Zakamarki”. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wygląda praca nad przedstawieniem od momentu pisania sztuki, poprzez ustalenie obsady, próby, produkcję scenografii, rekwizytów i kostiumów, po premierę. Warsztaty odbędą się w dwóch turach. Pierwsza tura: 8, 9 i 10 kwietnia 2019 r. o godz. 8:00 (do 100 osób w każdej grupie) oraz 8 i 10 kwietnia 2019 r. o 12:00 (do 100 osób w każdej grupie). Czas trwania lekcji: 1 godz. Więcej informacji w serwisie internetowym Teatru Dzieci Zagłębia http://teatr.bedzin.pl/edukacja.html oraz pod nr tel. 32 267 36 25.

Ośrodek Kultury w Będzinie
Ośrodek Kultury w Będzinie zaprasza dzieci od 8 kwietnia 2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00 do swojej siedziby w Będzinie przy ul. Małachowskiego 43 oraz do Filii Ośrodka w Grodźcu Plac Skarbińskich 1. Uczniowie i wychowankowie będzińskich szkół i przedszkoli mogą wziąć udział w zajęciach plastycznych (do 20 os.), projekcji bajek na dużym ekranie (do 50 os.). Dla chętnych zorganizowane zostaną również zajęcia kreatywno-ruchowe (do 20 os.) oraz zajęcia artystyczne (do 20 os.). Więcej informacji udzielają: Ośrodek Kukltury w Będzine - dział animacji 32 775 82 00 wew.16 oraz Filia Ośrodka w Grodźcu tel. 32 760 25 57.

Muzeum Zagłębia w Będzinie
Muzeum Zagłębia w Będzinie z siedzibą przy ul. Gzichowskiej 15 zaprasza dzieci 8 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 na zwiedzanie podziemi miejskich z przewodnikiem. 9 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 możliwe jest zwiedzanie zamku w Będzinie. W tym samym dniu, tj. 9 kwietnia 2019 r. pracownicy muzem zapraszają uczniów szkół podstawowych na lekcję: „Zamek będziński jako przykład średniowiecznej budowli obronnej” – spacer wokół zamku, w trakcie którego uczestnicy poznają historię zamku oraz cechy obronne obiektu. 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 dzieci będą miały mozliwość zapoznania się z tradycjami Słowian – lekcja muzealna „Tradycje wielkanocne u Słowian” – w programie m.in. wykład dot. pogańskich korzeni zwyczajów wielkanocnych w świetle obrzędowości słowiańskiej. W części warsztatowej dzieci będą mogły wykonać doniczki z butelek w kształcie m.in. zajączków i kurczaczków. Ponadto o godz. 12.00 odbędzie się lekcja muzealna z częścią warsztatową pt. „„Podstawy heraldyki” - uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi zasadami tworzenia herbów.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem Edukacji Muzeum Zagłębia w Będzinie pod numerem telefonu 0 32 267-77-07 (wew. 28).

Miejskie instytucje proszą rodziców o przygotowanie prowiantu dla dzieci na czas zajęć.
Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona, a wstęp bezpłatny.


SZANOWNI PAŃSTWO,
DRODZY RODZICE! 

W związku z planowanym protestem pracowników oświaty informuję, iż w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie 
od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa. 
W związku z powyższym może dojść do sytuacji, w której nie będzie możliwe zapewnienie uczniom opieki i może nastąpić odwołanie zajęć.

W przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo 
do pozostawienia dziecka w domu. Zwracam się do Państwa z prośbą 
o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i wyjątkowa wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane na stronie internetowej szkoły oraz poprzez e-dziennik.
Pragnę przypomnieć iż przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy z ZUS-u, na dni, kiedy placówka oświatowa jest niespodziewanie zamknięta dla dzieci (dotyczy dzieci do lat 8). Wzór wniosku oraz oświadczenie zostały przekazane przez wychowawców klas, dostępne są także w załączniku. 
W przypadku pytań i wątpliwości informuję, że możecie Państwo uzyskać informacje telefonicznie pod nr telefonu 32 267 49 96 
w godz. 7.00 – 15.30.

                                                                                            Z poważaniem 
                                                                                            Aneta Zakrzewska
                                                                                              (dyrektor szkoły)
Do pobrania:
Wniosek o zasiłek
Zasiłek opiekuńczy (informacje)
Oświadczenie rodzica

INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

"KREDKA DLA ZAGŁĘBIA"


POCZYTAJMY


KONKURS MATEMATYCZNY


CZYTAMY NA MEDAL


SUKCES UCZNIÓW


PASOWANIE


APEL  TEMATYCZNY


STRAJK W OŚWIACIE


HAPPENING ŻONKILOWY


BABECZKA DLA HANI


INICJATYWA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY


SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW


SUKCES NASZEGO UCZNIA


PRZEDSTAWIENIE KONKURSOWE


ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE


WIOSENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW


LEKCJA PRZYRODY


10-LECIE SZLACHETNEJ PACZKIWARSZTATY BIOLOGICZNE


SZKOŁA FACHU


SUKCES NASZEGO UCZNIA


DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

Ogólnopolska Akcja Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych
w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.

Akcja adresowana jest do rodziców i nauczycieli zainteresowanych prawidłowym rozwojem mowy swoich dzieci/uczniów.

Celem akcji DBDL jest:

ułatwienie dzieciom/ uczniom z zaburzeniami mowy do profesjonalnej diagnozy,

rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej
i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy,

pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów
z komunikacją słowną.


Miejsce i czas akcji DBDL

PPPP w Będzinie, ul. 11-go Listopada 5

30-go marca 2019r.(w sobotę)

Wszystkich zainteresowanych akcją w DBDL prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty

pod nr tel. 507 096 131

W imieniu dyrektora poradni  Jolanty Białas serdecznie zapraszamy.
Koordynator akcji  Aleksandra Szymczuk-Szuma wraz z logopedami.


AKCJA CHARYTATYWNA


POCZYTAJMY


PROJETK KROKUS


SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI


LEKCJA TEATRALNA


KONKURS "JESTEŚMY CZĄSTKĄ PRZYRODY"


WARSZTATY "RADY NA ODPADY"


BEZPIECZNE ŚWIETLICZAKI


DZIEŃ OTWARTY


WYJAZD DO TEATRU


POWIEDZ GRYPIE STOP


DZIEŃ OTWARTY


CO MUSISZ WIEDZIEĆ O CZERNIAKU


NIEBEZPIECZNY LÓD-BEZPIECZNE LODOWISKA


APEL TEMATYCZNY


IV WALENTYNKOWY TURNIEJ ZBIJAKA


FERIE W MIEŚCIE


SMOG


BAL KARNAWAŁOWY


SUKCES NASZEGO UCZNIA W KONKURSIE Z MATEMATYKI

     6 listopada 2018 r. odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Katowicach. Do drugiego etapu (rejonowego), przeszedł uczeń klasy 7a – Tomasz Kowalski
15 stycznia 2019 r. w Zawierciu  odbył się etap rejonowy, w którym Tomek uzyskał wymaganą ilość punktów, umożliwiającą mu przejście do etapu wojewódzkiego (finałowego). Sukces Tomka jest tym większy, iż do finałowego etapu, który odbędzie się 27 lutego, przedostało się ze szkół będzińskich tylko dwoje uczniów. Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów!
 

WYNIKI OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES PLUS. MATEMATYKA PLUS 

7 listopada 2018r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus. MATEMATYKA Plus. A oto najlepsi:

-Bartłomiej Biegun, kl. 4a – laureat I stopnia z wyróżnieniem (100p./100p.),
- Natalia Wieczorek, kl. 6b – laureat I stopnia (96p./100p.),
- Lena Baldysz, kl. 6b – laureat I stopnia (96p./100p.),
- Emilia Wieczorek, kl. 4a – laureat II stopnia (92p./100p.),
- Tomasz Kowalski, kl. 7a – laureat III stopnia (88p./100p.),
- Angelika Bronikowska, kl. 6b – laureat III stopnia (88p./100p.),
- Szymon Macior, kl. 4b – laureat IV stopnia (84p./100p.),
- Dominik Kidawa, kl. 6b – laureat V stopnia (80p./100p.),
- Mateusz Skutnik, kl. 6a – laureat V stopnia (80p./100p.),
- Kaja Ciężak, kl. 6a – laureat V stopnia (80p./100p.),
- Kacper Jędras, kl. 6a – laureat V stopnia (80p./100p.)

Gratulujemy zwycięzcom!

SUKCES NASZEJ UCZENNICY


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII

REKRUTACJA


ZAPRASZAMY NA IV WALENTYNKOWY TURNIEJ ZBIJAKA


PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA


OTWARCIE WYSTAWY


SUKCES NASZYCH UCZNIÓW


IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS "WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW"


RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ


PODSUMOWANIE KONKURSÓW CZYTELNICZYCH


REALIZACJA PROJEKTU "BĘDZIŃSKIE SZKOŁY GÓRĄ"


REALIZACJA PROGRAMU


27 FINAŁ WOŚP


PRZETRWANIE W SARAJEWIE


ZAPRASZAMY DO FILII OŚRODKA KULTURY W GRODŹCU
NA 27 FINAŁ WOŚP


POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE


SUKCES NASZEJ UCZENNICY


BIBLIOTEKA SZKOLNA NIECZYNNA

Dnia 10.01.2019r. biblioteka szkolna będzie nieczynna - wymiana oświetlenia. 

REALIZACJA PROJEKTU "BĘDZIŃSKIE SZKOŁY GÓRĄ"


"KLIMAT TO TEMAT"


SUKCES NASZEJ UCZENNICY


ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - INFORMACJA MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Jeżeli jednak jest potrzeba zapewnienia w tych dniach opieki uczniom, proszę o przekazanie informacji do wychowawcy klasy. Szkoła zapewnia w tych dniach zajęcia opiekuńcze.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

APEL TEMATYCZNY


PODSUMOWANIE SZKOLNEGO KONKURSU

Dnia 17 grudnia 2018 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu informatycznego na prezentację multimedialną – „Cyfrowo bezpieczni” zorganizowanego w ramach kampanii „Przemoc boli Cyberprzemoc”. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz do uczniów klas gimnazjalnych, miał na celu upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów. Najlepsze prace zostały nagrodzone:

I miejsce – Mateusz Skutnik
II miejsce – Miłosz Celejewski
III miejsce – Amanda Dobrowolska
Wyróżnienie – Alicja Młyńczak
Wyróżnienie – Joanna  Kopycka
Wyróżnienie – Joanna Kowalska

Gratulujemy uczestnikom konkursu, którzy wykazali się pomysłowością i trafną interpretacją tematyki.

Organizatorzy konkursu: Anna Rybicka, Małgorzata Bogacz


V WSPÓLNE KOLĘDOWANIE


GÓRA GROSZA


SZLACHETNA PACZKA


Zungenbrecher


SUKCES UCZENNICY W KONKURSIE MIEJSKIM


KONKURS MIĘDZYSZKOLNY


ZAWODY SZACHOWE


LOGUŚ


IMPREZA ŚRODOWISKOWA


ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆ


TWORZYMY HISTORIĘ


PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


IMPREZA ŚRODOWISKOWA


PROJEKT EDUKACYJNY


PROJEKT HISTORYCZNY


EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH


SPRZĄTANIE ŚWIATA


WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


REALIZOWANE PROJEKTY