Aktualności

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII
rok szkolny 2022/2023

Klasa

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

I

Poznaję Boży świat

K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność, Kielce

II

Odkrywam Królestwo Boże

E. Kondrak, J. Czerkawski

Jedność, Kielce

III

Jezus jest z nami.

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

E. Kondrak, J. Czerkawski

Jedność, Kielce

IV

Miejsca pełne bogactw Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność, Kielce

V

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Podręcznik + ćwiczenia

 K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność, Kielce

VI

Tajemnica Bogatego życia

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność, Kielce

VII

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

K. Mielnicki, E. Kondrak,E. Parszewska

Jedność, Kielce

VIII

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

K.Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność, Kielce

 Pozostałe podręczniki zapewnia szkoła w ramach dotacji podręcznikowej.

Serdecznie zapraszamy  na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
– godz. 8.00 – klasy VII-VIII
– godz. 10.00 – klasy IV-VI
– godz. 11.30 – klasy I-III