Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

                                          

POCZYTAJMY

KONKURS "BĘDZIN, MOJE MIASTO"

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

WARSZTATY PRZYRODNICZE

SZKOLNY KONKURS

ZEBRANIA Z RODZICAMI

WARSZTATY PRZYRODNICZE

SUKCES NASZYCH UCZENNIC

BEZPIECZNA SZKOŁA

WARSZTATY PRZYRODNICZE

POCZYTAJMY

ZAPRASZAMY NA KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

 REKRUTACJA

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU BRD

MAŁY EUROPEJCZYK

DZIEŃ EUROPY

WYCIECZKA DO  CENTRUM NAUKI KOPERNIK

APEL TEMATYCZNY

SUKCES W KONKURSIE LITERACKIM

 WYMIANA POCZTÓWKOWA

ROWEROWY MAJ

SUKCESY LITERACKIE

MAŁY OKR Z WYRÓŻNIENIEM

SUKCES NASZEGO UCZNIA

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POMOCOWE

STRAJK - INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że w związku z zawieszeniem akcji strajkowej od 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne będą się odbywały zgodnie z planem.

26 kwietnia (piątek) dyrektor szkoły zapewnia zajęcia opiekuńcze

w godz. 7.00 - 16.00.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie informuje, że w wyniku braku porozumienia w sprawie strajku zajęcia dydaktyczne nie odbywają się. Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, dyrektor organizuje zajęcia opiekuńcze na terenie placówki w godz. 7.00 - 16.00.

O wszelkich zmianach związanych z czasem trwania strajku będą Państwo na bieżąco informowani.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z trwającym nadal strajkiem zajęcia dydaktyczne

w dniu 24 kwietnia (środa) nie odbędą się.

Szkoła zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńcze w godz. 7:00 - 16:00.

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI W DNIACH 11 - 17 KWIETNIA

Specjalna oferta zajęć dla dzieci na czas trwania protestu nauczycieli. Szczegółowe informacje:

http://bedzin.pl/aktualnosc-2849-zajecia_dla_dzieci_podczas_strajku.html

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dyrektor szkoły informuje, że zaplanowany na dni 15 kwietnia, 16 kwietnia oraz 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Uczniowie zgłaszają się do szkoły o godz. 8.15

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dni 15.04., 16.04., 17.04. 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na zaplanowany egzamin ósmoklasisty. W tym dniu szkoła zapewnia jedynie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Opiekę sprawuje dyrektor szkoły.

EGZAMINY GIMNAZJALNE

Dyrektor szkoły informuje, że zaplanowane na dni 10 kwietnia, 11 kwietnia oraz 12 kwietnia egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Uczniowie zgłaszają się do szkoły o godz. 8.15.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor szkoły informuje, że  zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dni 10.04, 11.04 oraz 12.04 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy gimnazjalne.

W tym dniu szkoła zapewnia jedynie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Opiekę sprawuje dyrektor szkoły.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIU 9 KWIETNIA

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. odbędą się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w godz. 7.00 - 16.00.
Tego dnia opiekę sprawować będą dyrektor oraz wicedyrektor szkoły. Uczniowie objęci żywieniem mogą skorzystać z posiłku (zgodnie z wcześniejszą deklaracją). 

ZAGUBIONO APARAT SŁUCHOWY

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że na dzień 8 kwietnia 2019 r. zaplanowano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów. Opiekę sprawować będzie wicedyrektor szkoły w godzinach pracy świetlicy szkolnej. Uczniowie objęci żywieniem mogą skorzystać z posiłku.

Ponadto instytucje kultury naszego miasta proponują różne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, z których mogą Państwo skorzystać.
Te propozycje są umieszczone na stronie szkoły i wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku.

http://www.bedzin.pl/aktualnosc-2849-zajecia_dla_dzieci_podczas_strajku.html

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI

Będzin i podległe miastu instytucje podczas zapowiedzianego na najbliższy poniedziałek strajku nauczycieli dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki protestu dla dzieci/uczniów i ich rodziców.
Swą pomoc w opiece nad uczniami i wychowankami będzińskich szkół podstawowych i przedszkoli zaoferowały miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały specjalną ofertę zajęć dla dzieci na czas trwania protestu nauczycieli w dniach 8 – 10 kwietnia 2019 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy placu Prof. Włodzimierza Wójcika 1 organizuje w dniach 8 - 10 kwietnia 2019 r. szereg zajęć kulturalno-edukacyjnych. Dzieci będą mogły zagrać w gry planszowe, wziąć udział w zajęciach plastycznych oraz czytelniczych. Godziny proponowanych zajęć to 7.30 – 15.30. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od lat 4
i dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia będą odbywac się w:
1. Bibliotece Głównej - Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, tel. 32 267 48 28 (60 dzieci);
2. Filia nr 1 – Ksawera, ul. Wisławy Szymborskiej 2, tel. 32 267 48 05 (30 dzieci);
3. Filia nr 2 – Warpie, ul. rtm Witolda Pileckiego 1, tel. 32 761 62 95 (20 dzieci);
4. Filia nr 3 – Dworzec, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3, tel. 32 775 85 85 (30 dzieci);
5. Filia nr 4 – Łagisza, ul. Pokoju 44, tel. 32 267 51 68 (30 dzieci);
6. Filia nr 5 – Grodziec, plac Skarbińskich 1, tel. 267 51 20 (30 dzieci).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
Ofertę na czas strajku przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4. Od godz. 7.00 do 15.00 dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Bawialni Będzin. Ponadto w Centrum Sportowo – Kofenrencyjnym Sportowa Dolina zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne (godz. 7.00 - 15.00). Więcej informacji: tel. 789 442 323.

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
Teatr zaprasza dzieci na lekcję teatralną w formie spaceru z przewodnikiem po budynku Teatru Dormana pt. „Teatralne Zakamarki”. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wygląda praca nad przedstawieniem od momentu pisania sztuki, poprzez ustalenie obsady, próby, produkcję scenografii, rekwizytów i kostiumów, po premierę. Warsztaty odbędą się w dwóch turach. Pierwsza tura: 8, 9 i 10 kwietnia 2019 r. o godz. 8:00 (do 100 osób w każdej grupie) oraz 8 i 10 kwietnia 2019 r. o 12:00 (do 100 osób w każdej grupie). Czas trwania lekcji: 1 godz. Więcej informacji w serwisie internetowym Teatru Dzieci Zagłębia http://teatr.bedzin.pl/edukacja.html oraz pod nr tel. 32 267 36 25.

Ośrodek Kultury w Będzinie
Ośrodek Kultury w Będzinie zaprasza dzieci od 8 kwietnia 2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00 do swojej siedziby w Będzinie przy ul. Małachowskiego 43 oraz do Filii Ośrodka w Grodźcu Plac Skarbińskich 1. Uczniowie i wychowankowie będzińskich szkół i przedszkoli mogą wziąć udział w zajęciach plastycznych (do 20 os.), projekcji bajek na dużym ekranie (do 50 os.). Dla chętnych zorganizowane zostaną również zajęcia kreatywno-ruchowe (do 20 os.) oraz zajęcia artystyczne (do 20 os.). Więcej informacji udzielają: Ośrodek Kukltury w Będzine - dział animacji 32 775 82 00 wew.16 oraz Filia Ośrodka w Grodźcu tel. 32 760 25 57.

Muzeum Zagłębia w Będzinie
Muzeum Zagłębia w Będzinie z siedzibą przy ul. Gzichowskiej 15 zaprasza dzieci 8 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 na zwiedzanie podziemi miejskich z przewodnikiem. 9 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 możliwe jest zwiedzanie zamku w Będzinie. W tym samym dniu, tj. 9 kwietnia 2019 r. pracownicy muzem zapraszają uczniów szkół podstawowych na lekcję: „Zamek będziński jako przykład średniowiecznej budowli obronnej” – spacer wokół zamku, w trakcie którego uczestnicy poznają historię zamku oraz cechy obronne obiektu. 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 dzieci będą miały mozliwość zapoznania się z tradycjami Słowian – lekcja muzealna „Tradycje wielkanocne u Słowian” – w programie m.in. wykład dot. pogańskich korzeni zwyczajów wielkanocnych w świetle obrzędowości słowiańskiej. W części warsztatowej dzieci będą mogły wykonać doniczki z butelek w kształcie m.in. zajączków i kurczaczków. Ponadto o godz. 12.00 odbędzie się lekcja muzealna z częścią warsztatową pt. „„Podstawy heraldyki” - uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi zasadami tworzenia herbów.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem Edukacji Muzeum Zagłębia w Będzinie pod numerem telefonu 0 32 267-77-07 (wew. 28).

Miejskie instytucje proszą rodziców o przygotowanie prowiantu dla dzieci na czas zajęć.
Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona, a wstęp bezpłatny.

 

SZANOWNI PAŃSTWO,
DRODZY RODZICE! 

W związku z planowanym protestem pracowników oświaty informuję, iż w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie 
od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa. 
W związku z powyższym może dojść do sytuacji, w której nie będzie możliwe zapewnienie uczniom opieki i może nastąpić odwołanie zajęć.

W przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo 
do pozostawienia dziecka w domu. Zwracam się do Państwa z prośbą 
o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki.


Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i wyjątkowa wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane na stronie internetowej szkoły oraz poprzez e-dziennik.
Pragnę przypomnieć iż przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy z ZUS-u, na dni, kiedy placówka oświatowa jest niespodziewanie zamknięta dla dzieci (dotyczy dzieci do lat 8). Wzór wniosku oraz oświadczenie zostały przekazane przez wychowawców klas, dostępne są także w załączniku. 
W przypadku pytań i wątpliwości informuję, że możecie Państwo uzyskać informacje telefonicznie pod nr telefonu 32 267 49 96 
w godz. 7.00 – 15.30.

                                                                                            Z poważaniem 
                                                                                            Aneta Zakrzewska
                                                                                              (dyrektor szkoły)
Do pobrania:
Wniosek o zasiłek
Zasiłek opiekuńczy (informacje)
Oświadczenie rodzica
 
INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

"KREDKA DLA ZAGŁĘBIA"

POCZYTAJMY

KONKURS MATEMATYCZNY

CZYTAMY NA MEDAL

SUKCES UCZNIÓW

PASOWANIE

APEL  TEMATYCZNY

STRAJK W OŚWIACIE

HAPPENING ŻONKILOWY

BABECZKA DLA HANI

INICJATYWA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

SUKCES NASZEGO UCZNIA

PRZEDSTAWIENIE KONKURSOWE

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

LEKCJA PRZYRODY

10-LECIE SZLACHETNEJ PACZKI

WARSZTATY BIOLOGICZNE

SZKOŁA FACHU

SUKCES NASZEGO UCZNIA

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

Ogólnopolska Akcja Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych
w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.

Akcja adresowana jest do rodziców i nauczycieli zainteresowanych prawidłowym rozwojem mowy swoich dzieci/uczniów.

Celem akcji DBDL jest:

ułatwienie dzieciom/ uczniom z zaburzeniami mowy do profesjonalnej diagnozy,

rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej
i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy,

pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów
z komunikacją słowną.

Miejsce i czas akcji DBDL

PPPP w Będzinie, ul. 11-go Listopada 5

30-go marca 2019r.(w sobotę)

Wszystkich zainteresowanych akcją w DBDL prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty

pod nr tel. 507 096 131

W imieniu dyrektora poradni  Jolanty Białas serdecznie zapraszamy.
Koordynator akcji  Aleksandra Szymczuk-Szuma wraz z logopedami.

AKCJA CHARYTATYWNA

POCZYTAJMY

PROJETK KROKUS

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

LEKCJA TEATRALNA

KONKURS "JESTEŚMY CZĄSTKĄ PRZYRODY"

WARSZTATY "RADY NA ODPADY"

BEZPIECZNE ŚWIETLICZAKI

DZIEŃ OTWARTY

WYJAZD DO TEATRU

POWIEDZ GRYPIE STOP

DZIEŃ OTWARTY

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O CZERNIAKU

NIEBEZPIECZNY LÓD-BEZPIECZNE LODOWISKA

APEL TEMATYCZNY

IV WALENTYNKOWY TURNIEJ ZBIJAKA

FERIE W MIEŚCIE

SMOG

BAL KARNAWAŁOWY

SUKCES NASZEGO UCZNIA W KONKURSIE Z MATEMATYKI

     6 listopada 2018 r. odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Katowicach. Do drugiego etapu (rejonowego), przeszedł uczeń klasy 7a – Tomasz Kowalski
15 stycznia 2019 r. w Zawierciu  odbył się etap rejonowy, w którym Tomek uzyskał wymaganą ilość punktów, umożliwiającą mu przejście do etapu wojewódzkiego (finałowego). Sukces Tomka jest tym większy, iż do finałowego etapu, który odbędzie się 27 lutego, przedostało się ze szkół będzińskich tylko dwoje uczniów. Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów!
 

WYNIKI OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES PLUS. MATEMATYKA PLUS 

7 listopada 2018r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus. MATEMATYKA Plus. A oto najlepsi:

 • Bartłomiej Biegun, kl. 4a – laureat I stopnia z wyróżnieniem (100p./100p.),
 • Natalia Wieczorek, kl. 6b – laureat I stopnia (96p./100p.),
 • Lena Baldysz, kl. 6b – laureat I stopnia (96p./100p.),
 • Emilia Wieczorek, kl. 4a – laureat II stopnia (92p./100p.),
 • Tomasz Kowalski, kl. 7a – laureat III stopnia (88p./100p.),
 • Angelika Bronikowska, kl. 6b – laureat III stopnia (88p./100p.),
 • Szymon Macior, kl. 4b – laureat IV stopnia (84p./100p.),
 • Dominik Kidawa, kl. 6b – laureat V stopnia (80p./100p.),
 • Mateusz Skutnik, kl. 6a – laureat V stopnia (80p./100p.),
 • Kaja Ciężak, kl. 6a – laureat V stopnia (80p./100p.),
 • Kacper Jędras, kl. 6a – laureat V stopnia (80p./100p.)

Gratulujemy zwycięzcom!

SUKCES NASZEJ UCZENNICY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII

REKRUTACJA

ZAPRASZAMY NA IV WALENTYNKOWY TURNIEJ ZBIJAKA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OTWARCIE WYSTAWY

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS "WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW"

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

PODSUMOWANIE KONKURSÓW CZYTELNICZYCH

REALIZACJA PROJEKTU "BĘDZIŃSKIE SZKOŁY GÓRĄ"

REALIZACJA PROGRAMU

27 FINAŁ WOŚP

PRZETRWANIE W SARAJEWIE

ZAPRASZAMY DO FILII OŚRODKA KULTURY W GRODŹCU
NA 27 FINAŁ WOŚP

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

SUKCES NASZEJ UCZENNICY

BIBLIOTEKA SZKOLNA NIECZYNNA

Dnia 10.01.2019r. biblioteka szkolna będzie nieczynna - wymiana oświetlenia. 

REALIZACJA PROJEKTU "BĘDZIŃSKIE SZKOŁY GÓRĄ"

"KLIMAT TO TEMAT"

SUKCES NASZEJ UCZENNICY

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - INFORMACJA MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Jeżeli jednak jest potrzeba zapewnienia w tych dniach opieki uczniom, proszę o przekazanie informacji do wychowawcy klasy. Szkoła zapewnia w tych dniach zajęcia opiekuńcze.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

APEL TEMATYCZNY

PODSUMOWANIE SZKOLNEGO KONKURSU

Dnia 17 grudnia 2018 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu informatycznego na prezentację multimedialną – „Cyfrowo bezpieczni” zorganizowanego w ramach kampanii „Przemoc boli Cyberprzemoc”. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz do uczniów klas gimnazjalnych, miał na celu upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów. Najlepsze prace zostały nagrodzone:

I miejsce – Mateusz Skutnik
II miejsce – Miłosz Celejewski
III miejsce – Amanda Dobrowolska
Wyróżnienie – Alicja Młyńczak
Wyróżnienie – Joanna  Kopycka
Wyróżnienie – Joanna Kowalska

Gratulujemy uczestnikom konkursu, którzy wykazali się pomysłowością i trafną interpretacją tematyki.

Organizatorzy konkursu: Anna Rybicka, Małgorzata Bogacz

V WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

GÓRA GROSZA

SZLACHETNA PACZKA

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

INFORMACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Zungenbrecher

SUKCES UCZENNICY W KONKURSIE MIEJSKIM

SZLACHETNA PACZKA

KONKURS MIĘDZYSZKOLNY

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

ZAWODY SZACHOWE

LOGUŚ

IMPREZA ŚRODOWISKOWA

ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆ

TWORZYMY HISTORIĘ

KLASY I-III W TEATRZE

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

APEL TEMATYCZNY

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

IMPREZA ŚRODOWISKOWA

PROJEKT EDUKACYJNY

PROJEKT HISTORYCZNY

SPOTKANIA Z NAUKĄ 2018

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

SPRZĄTANIE ŚWIATA

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wybory opiekunów samorządu uczniowskiego

REALIZOWANE PROJEKTY